بهترین بروکر فارکس در افغانستان

تفکیک وجوه مشتری

گام جدید بانک مرکزی برای مبارزه با پول شویی

بانک مرکزی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص را به بانک ها ابلاغ کرد که طبق آن از این پس حساب های اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها تفکیک شده و سقف و ضوابط تراکنش ها بر این اساس تغییر خواهد کرد.

به موجب این دستورالعمل، مقرر شده است تا از این پس حساب های سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور تفکیک شود. در این زمینه، درگاه های پرداخت یا ابزارهای پذیرش، باید به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان مالیاتی کشور تعلق گیرد.

طبق این دستورالعمل، در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از «10 میلیارد ریال» درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از «2 میلیارد ریال» درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت «بابت» در فرم تفکیک وجوه مشتری های مربوط و ارائه اسناد دلالت کننده بر انجام معامله یا علت انتقال وجه است.

همچنین آستانه مجاز «مجموع مبالغ برداشت» از طریق درگاه های پرداخت حضوری و غیر حضوری، از کلیه حساب های سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی داری سپرده تجاری و مشتری حقیقی دارای سپرده شخصی و نیز اشخاص کمتر از 18 سال به آستانه های تعیین شده در این دستورالعمل محدود شده است. بر اساس دستورالعمل یادشده، کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، در موسسه اعتباری برای مشتری، مستلزم دریافت شناسه «شهاب» از طریق سامانه «نهاب» است.

در مشروح این دستورالعمل، در فصل مربوط به مقررات نقل و انتقالات وجوه مشتری و در ماده 7 آمده است: موسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات دریافتی از مشتری و با توجه به سطح فعالیت مورد انتظار وی، مکلف به بررسی تناسب بین موضوع مندرج در شرح «بابت» و تراکنش های انجام شده بوده و در صورت مشاهده نبود تناسب یا مغایرت اطلاعات مذکور و نیز انجام هرگونه معاملات و عملیات مشکوک دیگر در این زمینه، مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی ارسال کند.طبق فصل چهارم این دستورالعمل آستانه تراکنش های برداشت از حساب های سپرده مشتریان به صورت جدول تفکیک وجوه مشتری زیر تعیین شده است:

طبق این دستورالعمل، شرکت های خدمات پرداخت موظف هستند پس ا ز گذشت شش ماه از لازم الاجرا شدن این ضوابط، پایانه‌های فروش اشخاص حقیقی را که فاقد شناسه اقتصادی بوده و به معرفی حساب تجاری خود به موسسه اعتباری اقدام نکرده باشند، غیر فعال کنند.

استفاده بهینه از مانده حساب مشتریان نزد کارگزاری ها

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه ای فوق العاده، ابعاد فقهی قرارداد سرمایه گذاری مانده وجوه مشتریان را بررسی کرد.

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تشریح موضوع اظهار داشت: در حال حاضر، بعد از اینکه مشتری یک شرکت کارگزاری، درخواستی را جهت فروش سهام تحت تملک وی ارائه می کند و سهام وی از مسیر آن شرکت فروخته می شود، وجه نقدی در حساب بانکی کارگزاری قرار می‌گیرد که به مشتری تعلق دارد. علاوه بر فروش سهام، فروش سایر اوراق بهادار یا کالاها یا اتخاذ موقعیت تعهدی در بازار مشتقه نیز ممکن است محلی برای افزایش وجه نقد مشتری نزد شرکت کارگزاری شود.

مجید پیره ادامه داد: در برخی موارد، ممکن است این وجه، چند روز در حساب مشتری باقی بماند تا زمانی که وی به شرکت کارگزاری درخواست فعالیت جدیدی بدهد و متعاقباً شرکت کارگزاری از مانده وجه نقد در حساب مشتری خود برای اجرای سفارش استفاده کند.

وی تصریح کرد: مطابق رویه فعلی در بازار سرمایه، شرکت های کارگزاری ملزم هستند وجوه مشتریان را صرفاً در حساب جاری نگهداری کنند و طبیعتاً در دوره ای که این مبلغ در حساب جاری باقی می ماند، سودی به آن تعلق نمی گیرد. این موضوع باعث شده است پیشنهاد جدیدی برای استفاده بهتر از مانده حساب مشتریان نزد شرکت های کارگزاری مطرح شود.

پیره خاطرنشان کرد: بر این مبنا، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل نحوۀ نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت های کارگزاری را به تصویب رساند و البته در تبصره ۳ ماده ۳ دستورالعمل تأکید کرد که متن قرارداد مربوط به این دستورالعمل بعد از اخذ تأیید کمیته تخصصی فقهی سازمان قابل ابلاغ خواهد بود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: در این راستا، متن پیشنهادی قرارداد در جلسه کمیته تخصصی فقهی قرائت شد و در نهایت، اعضاء کمیته نظر خود را اعلام کردند. بر این اساس و با تایید این کمیته، مشتری به کارگزار وکالت می‌دهد که وجوه وی را در حساب یا حساب‌های غیرجاری، صندوق‌ یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق‌ یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق‌ یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام یا سایر صندوق‌ها که توسط خود مشتری انتخاب شده است، سرمایه‌گذاری کند.

به گفته پیره، در صورتی که کارگزار امکان یا قصد سرمایه‌گذاری وجوه مشتری در یک یا چند مورد از موارد زیر را ندارد، باید آن موارد را از قرارداد حذف کند. همچنین شرایط و ویژگی‌های کامل حساب‌های غیرجاری و صندوق‌ها به تفکیک موارد مندرج در این ماده و همچنین نحوه توزیع سود حساب‌های غیرجاری بین مشتریان و تغییرات بعدی آنها از طریق سایت اینترنتی کارگزار به مشتریان اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی تاکید کرد: در صورت تغییر حساب‌های غیرجاری یا صندوق‌ها یا اضافه‌شدن حساب غیرجاری یا صندوق جدید، ‌کارگزار مکلف است حداقل ۷ روز کاری قبل از شروع سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان در حساب‌ غیرجاری یا صندوق جدید، شرایط و ویژگی‌های کامل آنها را از طریق سایت اینترنتی خود به مشتری اطلاع دهد.

پیره همچنین اظهار داشت: بر اساس یکی از تبصره ها، مشتری می‌تواند به صورت مکتوب اختیار کارگزار را در خصوص سرمایه‌گذاری موضوع این ماده صرفاً به سرمایه‌گذاری در صندوق یا حساب خاصی از بین صندوق‌ها یا حساب‌های اطلاع‌رسانی شده محدود کند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص شیوه پرداخت وجوه به مشتری هم گفت: مشتری در هر زمان می‌تواند تقاضای دریافت وجوه متعلق به خود را به کارگزار ارائه دهد. در صورت ارائه تقاضای دریافت وجه از سوی مشتری، چنانچه کارگزار وجوه مشتری را سرمایه‌گذاری نکرده باشد، وجوه مزبور را با رعایت مفاد دستورالعمل به حساب مشتری واریز خواهد کرد.

خاطرنشان می شود: اگر وجوه مشتری توسط کارگزار سرمایه‌گذاری شده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- چنانچه وجوه مشتری در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری شده باشد، کارگزار حداکثر تا پایان روز کاری بعد از درخواست مشتری، درخواست ابطال واحدها را به صندوق ارائه خواهد داد و حداکثر تا پایان روز کاری بعد از واریز وجوه حاصل از ابطال به حساب خود، نسبت به واریز وجه به حساب مشتری اقدام می کند.

۲- چنانچه وجوه مشتری در حساب‌های غیرجاری سرمایه‌گذاری شده باشد، کارگزار وجوه مزبور را حداکثر تا پایان روز کاری بعد تفکیک وجوه مشتری به حساب مشتری واریز خواهد کرد.

تبصره ۱: در صورتی که مشتری به کارگزار بدهکار باشد، ابتدا مطالبات کارگزار از مجموع وجوه مشتری کسر خواهد شد و سپس مبالغ باقیمانده - در صورت وجود- به مشتری پرداخت می‌شود.

تبصره ۲: چنانچه مشتری پیش از سپری شدن کمترین فاصله لازم میان تاریخ صدور و ابطال هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری، تقاضای دریافت وجه را به کارگزار ارائه کند یا چنانچه این قرارداد پیش از سپری‌شدن موعد زمانی یادشده به هر دلیل منحل شود، سود یا زیان حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا جریمه‌ ناشی از تعجیل در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، بر اساس شرایط و ویژگی‌های اطلاع‌رسانی شده مطابق تبصره ۱ ماده ۲ این قرارداد به عهده مشتری خواهد بود و کارگزار هیچ‌گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

تبصره ۳: چنانچه به دلیل بروز اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای یا حدوث سایر مواردی که از حیطه کنترل کارگزار خارج است، پرداخت وجوه به مشتری با تأخیر مواجه شود، مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

تفکیک وجوه مشتری

 افتتاح حساب دمو یا حساب مجازی بروکر آلپاری امنیت وجوه مشتریان در آلپاری Alpari -ربات های بورس-ربات های بورسی

شرکت آلپاری برای امنیت وجوه مشتریان در آلپاری Alpari اهمیت زیادی قائل است و راه کار های متنوعی برای حفاظت از آن ها ارائه می دهد.

یکی از عنصر های اصلی تامیین امنیت وجوه مشتریان در آلپاری Alpari استفاده از حساب های تفکیک شده می باشد.

نحوه ی تامین امنیت وجوه مشتریان در آلپاری Alpari

سپرده ی مشتریان به صورت جداگانه ذخیره می شود:
  • سپرده ی مشتریان به صورت کاملا جدا از حساب های عملیاتی شرکت آلپاری در حساب هایی قابل اعتماد و در بانک های مطمئن ذخیره می شود.
  • بروکر آلپاری Alpari از موجودی مشتریان برای کارهای پرداختی و یا سرمایه گذاری استفاده نمی کند و در تمام مدت از آنها حفاظت می‌کند.
مشارکت با بانک ها

آلپاری با جندین بانک معتبر و مطمئن همکاری می کند و شما می توانید از سایت آلپاری اسامی این بانک ها به همراه اطلاعات بیشتر را مطالعه کنید.

استفاده از تکنولوژی های رمز نگاری به روز
  • بروکر Alpari از پروتکل رمزنگاری (SSL (Secure Sockets Layer استفاده می کند که ارتباطات ایمن را برای انجام ترید ها فراهم می کند.
  • بر اساس این تکنولوژی داده ها رمزگذاری می شوند تا از انتقال آن به شخص ثالث جلوگیری شود.
  • برای اطمینان از این که داده ها بین ترمینال کاربر و سرور به درستی منتقل می شوند، هویت دو طرف ارتباط برقرار شده با رمزنگاری کلید عمومی تایید می شود.
شرایط معاملاتی شفاف و سیاست اطلاعاتی

بیش از یک میلیون مشتری در سراسر جهان به ما اعتماد دارند.

تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری به زودی اجرا می‌شود

علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، با حضور در برنامه صف اول به سوالات زیر در خصوص آسیب شناسی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد ملی، تشریح سیاست مردمی‌سازی و عادلانه‌سازی نظام یارانه‌ها، اقدامات بانک مرکزی درقبال تامین ارز، تشریح سند تحول و اصلاح نظام بانکی پاسخ داد.

عدم پیوستن به اف‌ای تی اف چه اتفاقی را در پی داشت؟

صالح آبادی: این موضوع مانع جدی در شرایطی تحریمی نبود. شرایط تحریم سازوکار‌های خودش را دارد. با کشورهایی که رابطه همکاری مشخصی داریم، FATF مانع تجارت و تعامل ما نیست.

برنامه بانک مرکزی برای مقابله با قاچاق ارز چیست ؟

صالح آبادی: موضوع قاچاق مهم بود و در یکی دو هفته گذشته قانون قاچاق ارز اصلاح شد و در قانون جدید به ویژه در بخش ارز مواد مهمی دیده شده است. سازوکار‌های مختلفی را انجام دادیم هر ریال در تمامی نقل و انتقالات رصد می‌شود و هر اقدامی خارج از شبکه صرافی قاچاق محسوب می‌شود . در نقل و انتقالات اشراف وجود دارد و معاملات خارج از شبکه بررسی می‌شود و سازمان مالیاتی با وضع مالیات هم در این بخش کمک می‌کند.

عمده پوز‌ها دارای پرونده مالیاتی هستند نقل و انتقال وجوه نیاز به مستند سازی دارد در آینده نزدیک هم تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اجرا تفکیک وجوه مشتری می‌شود که می‌تواند به شفافیت وجوه ریال کمک کند.

قانون ۱۳۹۲ کلید خورد، اما ۱۴۰۱ عملیاتی شد، چرا؟

صالح آبادی: سامانه‌ها امکانات خوب نظارتی فراهم کرده اند و یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها، سامانه جامع تجارت است که اجرایی شده و به شفاف سازی تفکیک وجوه مشتری در این بخش بسیار کمک می‌کند و در کنار سامانه های مختلف که جزیره‌ای بوده و به این موضوع قاچاق کالا بسیار کمک کرده است .

استفاده از سامانه سمات به کجا رسید؟

صالح آبادی: روند سامانه سمات بسیار خوب است و تعهداتی که بانک‌ها دارند، در این سامانه ثبت می‌شود. سامانه سمات به مرور در حال تکمیل است و قواعد نظارتی در آن پیاده سازی می‌شود.در این سامانه قاعده ای در حال وضع است که اگر بانکی بخواهد به شرکت‌های تابعه و وابسته تفکیک وجوه مشتری به خودش تسهیلات دهد، قواعد نظارتی بانک مرکزی محدودیت‌هایی دارد که این محدودیت‌ها در زمینه اعطای این تسهیلات، مد نظر است و سامانه سمات اجازه پرداخت این تسهیلات خارج از چارچوب را نمی‌دهد.

سامانه سمات تا پایان سال هوشمند و در بانک مرکزی تمام تراکنش‌های افراد رصد خواهد شد.

برنامه بانک مرکزی برای اصلاح و کنترل ترازنامه بانک‌ها چیست؟

صالح آبادی: اصلاح و کنترل ترازنامه بانک‌ها از برنامه‌های جدی ما در بانک مرکزی است تا رشد خلق پول در شبکه بانکی کنترل شود به زودی با هوشمند سازی نظارت‌ بر سپرده‌ها و تسهیلات و در نتیجه خلق پول بانک‌ها به صورت دقیق و کامل کنترل خواهد شد.

استقراض دولت از بانک مرکزی، برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اوراق منتشر شده توسط دولت از اتفاقاتی است که در رشد پایه پولی و نقدینگی تاثیر گذار است که در حال اصلاح است .

از سوی دیگر به طور قطع اصلاح ارز ۴۲۰۰ هم به کنترل پایه پولی کمک می‌کند.امسال برای اولین بار در قانون بودجه درنظر گرفته شد که اگر بانک‌ها خط اعتباری درخواست کنند باید وثیقه یا اوراق به بانک مرکزی ارائه دهند و این اقدام در سال گذشته نبوده است .

حوزه پایه پولی و رشد آن امسال وضعیت بهتری پیدا کرده است همین اقدامات با انضباط بیشتری در دولت انجام می شود و باعث شده که بدهی دولت در مسیر کاهش حرکت می کند.

بانک‌ها باید برای مدیریت چه اقداماتی باید انجام دهند؟

صالح آبادی: در گذشته اوراق را صرفا بانک‌ها خریداری می‌کردند که امسال صندوق‌ها نیز در این موضوع مشارکت خواهند کرد. همچینن کسری بودجه دولت از طریق انضباط مالی با برنامه‌ها و جلسات منظمی که بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد پیش می‌رود کنترل می شود.

امسال همچنین با بهبود درآمدهای ارزی دولت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تسویه می شود.

در اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان چه اقداماتی صورت گرفته است؟

صالح آبادی: در بخش تسهیلات خرد بایستی دسترسی مردم به منابع بانکی و وثایقی که باید به بانک‌ها بدهند تسهیل شود که خوشبختانه انجام و ابلاغ شد. همچینن امکان اعتبارسنجی و افتتاح حساب و امضای الکترونیک برای انجام غیرحضوری کارهای بانکی انجام شد. طبق آخرین بخشنامه‌ای ابلاغ کردیم تا با اعتبارسنجی مناسب و با حداقل وثایق مردم بتوانند تسهیلات خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند که حتما نتایج خوبی خواهد داشت.

متولی تامین این زیرساخت‌ها چه دستگاهی خواهد بود؟

صالح آبادی: متولی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هستند. حدود دو ماه زمان برای تهیه این زیرساخت‌ها برآورد اولیه شده که این دوماه برای سایر کالا‌ها هم هست.

تفکیک و افراز یعنی چه؟ | تفاوت های افراز، تفکیک و تقسیم چیست؟

برای پرداختن به این موضوع در ابتدا باید به معنی دقیق کلمات تفکیک و افراز پرداخت. تفکیک یعنی چه؟ تفکیک در لغت به معنی جدا کردن است اما در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر.

مثلاً قطعه زمینی است به مساحت ۵ هزار متر مربع که مالک یا مالکان آنها تصمیم دارند آن را به قطعات ۲۰۰ نتر مربعی تقسیم نمایند. اگر این تقسیم صورت گرفت، گفته می شود که آن زمین به قطعات ۲۰۰متر مربعی تفکیک شده است. در تفکیک به میزان سهم طرفین کاری دارند و یک متراژ مشخص را به قطعات مشخص تقسیم می نمایند.

تفکیک و افراز

افراز یعنی چه؟ افراز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا و یا به تعبیری دیگر افراز عبارت است از تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان.

وجوه افتراق تفکیک و افراز از آن چه در تعریف تفکیک و افراز شد می توان وجوه افتراق آن دو را به شرح زیر بیان داشت:

تفکیک به چه معناست؟

در پاسخ به این سوال باید وجوه افتراق تفکیک و افراز را دانست که بر اساس گفته وکیل ملکی تهران مدافع نکته مهم در مورد تفکیک این است که لازم نیست که ملک غیر منقول مشاع باشد.

یعنی یک نفر که مالک ۶ دانگ زمین بزرگی است می توان آن را به قطعات کوچکتر تفکیک و به عبارتی تقسیم کند. همان طور که اگر چند نفر مالک آن باشد می توانند آن را تفکیک کنند اما در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیر مشاع و غیر مشترک، این اصطلاح به کار برده نمی شود.

اگر ملک مشتری و مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی رود یعنی پس از تفکیک نیز شرکا در هر قطعه ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند.

از تفکیک برای مباحث زیر استفاده می شود:

اول برای انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز و جدا

دوم برای صدور سند مالکیت مفروزی و ابطال سند اولیه

سوم برای تنظیم تقسیم نامه

به طورکلی تفکیک در اداره ثبت انجام میشود و صورت مجلس تفکیکی تنظیم میشود این صورت مجلس باید حدود و مساحت قطعات جدا شده رو نشان بدهد .

باید بدانید تفکیک جهت فروش توسط صاحبان سهم مشاع و با توافق آنها انجام میشود و بر این اساس ملک به قطعات کوچکتر تقسیم می شود.

به قطعات جدید شماره های فرعی داده می شود به این حالت تفکیک گفته می‌شود یعنی ملکی به قطعات کوچکتر تقسیم می‌شود و پلاک فرعی از اصلی می‌گیرد به این حالت تفکیک می گویند حدود و حقوق ارتفاقی قطعات جدید تعریف می شوند و با آخرین قطعه ای که انتقال داده می شود و همزمان با انتقال این آخرین قطعه سند اولیه ابطال می شود.

البته از تفکیک و تقسیم نامه ها هم استفاده می‌شود در تقسیم نامه ها مالک بیش از یک نفر است و ممکن است یکی از دیگری سهم بیشتری برده و نوعی صلح محاباتی انجام شود و بعد از تفکیک سند تقسیم نامه تنظیم و بر اساس صورت مجلس تفکیکی برای هر مالکیت مشاعی یک قطعه مفروزی تعیین و اسناد مالکیت مشاعی همراه تقسیم نامه توسط دفترخانه به اداره ثبت ارسال و ضمن ابطال سند اولیه ، سند مالکیت مفروزی برای مالکین صادر می شود.

تفاوت بین تفکیک و افراز

در تفکیک مشاع بودن ضرورت ندارد و اگر ملکی یک مالک داشته باشد قابل تفکیک است اما در افراز حتماً باید یک ملک چند مالک مشاعی داشته باشد و در واقع در افراز ملک باید بیش از یک نفر وجود داشته باشد.

تفکیک با رضایت و در حالت تفاهم مالکان و مالک انجام می شود ولی در خصوص افراز عدم تفاهم و عدم رضایت طرفین باعث اقدام یکی از آنها و افراز می شود.

و نکته بارزی که در این تفاوت ها وجود دارد این است که در تفکیک کاری به سهم مالکان نداریم و بعد از تفکیک به هنگام تقسیم نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مطرح می‌گردد که با توافق نسبت به کسری یا زیادت حل میشود اما در افراز رعایت سهم طرفین مشاعی مهم است و بر اساس سهم هر کس اندازه ملک او تعیین می‌گردد.

تفکیک فقط تقسیم ملک است اما در افراز این تقسیم ملک توأم با تعیین سهام مالکانه مشاعی است و یک نفر مالک هم می‌تواند خودش را تفکیک کند.

سن مالک یا مالکان در تفکیک دخالتی ندارد اما در افراز وفق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی اگر بین مالکان محجور یا غایب باشد تقسیم با دادگاه خواهد بود.

به طور کلی سوالات زیادی برای افراد پیش می آید و مهم است بدانند تفکیک به چه معناست؟ و تفاوت های آن با افراد در کجاست مواردی که در بالا خدمتتان ارائه شد تفاوتهای بسیار مهمی است که این دو با هم دارند و می تواند پاسخ مناسبی برای این سوال باشد.

تفاوت بین تفکیک و افراز

آیا تفکیک قابل اعتراض است؟

باید بدانید که بله تفکیک قابل اعتراض است و در صورتی که یکی از شرکا به عملیات تفکیک اعتراض داشته باشد تفکیک متوقف می شود و در چنین شرایطی تفکیک اقدامی بی حاصل است و در این شرایط با اینکه صورت مجلس تفکیکی تنظیم شده است شرکا به ناچار باید تقاضای افراز کنند .

پس دیدیم که در پاسخ به سوال تفکیک به چه معناست در حال حاضر به این نتیجه رسیدیم که چند شریک باهم قصد تقسیم قطعات خود را داشتند چون با رضایت طرفین بود اسمش را تفکیک گذاشتیم و به محض این که یکی از شرکا در حین عملیات اجرا این تفکیک را زیر سوال برد به افراز پناه بردیم و در افراز حالت اجبار با توجه به سهم طرفین مورد توجه قرار می‌گیرد.

تفاوت های بارز دیگری که تفکیک و افراز دارند و بررسی آن می تواند کمک کنند به این سوال که تفکیک به‌چه‌ معناست ؟ و افراز به چه معناست این است که تفکیک در اداره ثبت انجام می‌گیرد اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه.

در افراز رای صادر می‌شود ولی در تفکیک صورت تفکیک وجوه مشتری مجلس تفکیکی.

در افراز اجبار حاکم است ولی در تفکیک صلح و سازش و مساهمه و تفاهم.

در تفکیک سهم همه افراد جدا می شود و ملک از حالت مشاع خارج میشود و یا اگر مالک یک نفر باشد ملک به قطعات کوچکتر تقسیم می شود ، اما در افراز بر اساس فقط سهم خواهان جدا میشود و بقیه ملک به حالت اشاعه باقی می ماند.

رسیدگی به اعتراض به تفکیک در اداره ثبت صورت می گیرد اما اگر به افراز اعتراض شود در دادگاه رسیدگی میشود.

در مقاله بالا به سوال های مختلف شما عزیزان از جمله این که تفکیک یعنی چه پاسخ دادیم و نسبت به اینکه افراز یعنی چه با ارائه مثال و تفاوتها و شباهتهای تفکیک و افراز مواردی را مطرح کردیم و به صورت دقیق عنوان کردیم تفکیک به چه معناست و این می تواند شما را برای شناختن تفاوت های تفکیک و افراز یاری دهد.

باید بدانید تفکیک و افراز موضوعی بسیار پیچیده و حساس است و علی رغم اینکه شاید ظاهر ساده‌ای داشته باشد نیاز به وجود یک متخصص در کنار شما به جهت تنظیم قراردادها یا اقدام های لازمه برای تفکیک و افراز میباشد .

شما میتوانید با تماس تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری ما که متخصص مورد تفکیک و افراز است مشاوره حقوقی رایگان بگیریم و نسبت به مورد به‌خصوص خود از این موضوع بهره مند شوید و مطمئن شوید که به صورت رایگان تمامی جوانب پرونده را مورد بررسی قرار داده اید.

رسیدگی به تفکیک و افراز در دادگاه

جهت رسیدگی به افراز در دادگاه مانند دیگر خواسته ها تقدیم دادخواست مورد نیاز است که این دادخواست معمولا از ناحیه احدی از صاحبان سهام و شرکا داده میشود.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد خواهان افراز است هر یک از صاحبان سهم مشاع می تواند این درخواست را از دادگاه انجام دهد و خوانده دیگر صاحبان سهام مشخص هستند و این دادخواست باید به طرفیت کلیه مالکین داده شود.

مورد دیگر تقویم خواسته در دادخواست افراز است دعوای افراز یک دعوای غیر مالی اعتباری است به این معنی که این دعوی ذاتاً مالی هستند اما قانونگذار به جهت پاره‌ای دلایل آن را غیرمالی دانسته است .

مورد بعدی دلایلی است که تقسیم باید به آن استناد کند مانند گواهی انحصار وراثت اسناد مالکیت ثبتی و عادی استشهادیه محلی عندالزوم تقاضای تحقیق محلی و معاینه محل کارشناسی صورتجلسه تامین دلیل مندرجات پرونده سرپرستی مربوط به ترکه صغار مورث و استعلامات اداری و…

رسیدگی به تفکیک و افراز در دادگاه

نمونه دادخواست افراز

موضوع افراز ملک مشاعی به پلاک ثبتی …. غیر مالی

دلایل و مستندات

استشهادیه تقاضای تحقیق محلی

شرح خواسته

ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب با احترام در خصوص پرونده …… دعوای موکل اینجانب آقای فلان علیه فلان به خواسته افراز منافع مشترک دفاعیات خود را به شرح ذیل تقدیم می دارم وطبق قسمتی از ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مختص زیر صدور رای باشد دادگاه نسبت به همان قسمت را می دهد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد

در پرونده کلاسه فلان فوق درخواست سهم سود موکل از مغازه مشترک و در پرونده دیگری افراز منافع را مطرح نموده ایم

اکنون با استناد به ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست سهم سود موکل از مغازه مشترک مورد استدعاست

پس تصویر مصدق نظریه کارشناس و قرار تامین دلیل پیوست پرونده و اصول آنها خواست ضمیمه می شود

لذا تقاضای رسیدگی عادلانه مورد استدعا است

سوالات متداول در مورد تفکیک و افراز

برای طرح دعوای افراز به کجا مراجعه کنیم؟

باید بدانید وفق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۵۷ درخواست افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است بنابراین رسیدگی به درخواست افراز چنین املاکی از صلاحیت دادگاه خارج و در صلاحیت اداره ثبت خواهد بود و در حالت دوم اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد دعوای افراز در صلاحیت دادگاه است.

یک ملک برای اینکه افراز شود باید چه شرایطی داشته باشد؟

پایان یافتن جریان ثبتی ملک مشاع ، فقدان سند مالکیت معارض ، عمل افراز مستلزم اصلاح ملک نباشد ، عدم وجود مفقودالاثر یا غایب در بین شرکا

آنچه که شریک یا شرکای ملک مشاع از اداره ثبت مبنی بر افراز ملک خود تقاضا می کنند باید حاوی نکاتی باشد که در زیر به آن اشاره می کنیم

۱ مشخصات کامل شریک یا شرکت های متقاضی افراز و نشانی دقیق اقامتگاه یا محل کار آنها از جهت سهولت در امر ابلاغ

۲ مشخصات کامل شریک را شرکای دیگر و نشانی دقیق اقامتگاه یا محل کار آنها

۳ میزان مالکیت و سهم متقاضی افراز

۴ میزان مالکیت و سهم شریک یا شرکای دیگر

۵ دلایلی که حاکی از سهم مالکانه متقاضی در ملک مورد درخواست افراز است دلایل مزبور در مورد املاک ثبت شده رونوشت سند مالکیت سهم مشاع از ملک یا سند رسمی خریداری ملک تفکیک وجوه مشتری خواهد بود .

۶ ارائه گواهی پایان ساختمان.

آیا در دعوی افراز ذکر دعاوی متعدد دیگر در ضمن یک دادخواست امکانپذیر است؟

ممکن است خواهان در ضمن خسته خود که تقسیم اموال مشاع ایا افراز میباشد خواسته های دیگری را مطرح نماید و از دادگاه مثل آن دعوای خلع ید را مطرح کند در این صورت باید بدانید وفق نظریه اداره حقوقی دادگستری چون دعوای خلع ید و افراز دارای منشا واحد است برحسب مفهوم مخالف ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی است بلا اشکال است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا