استراتژی های باینری آپشن

مالی و مالی رفتاری

تحلیل تطبیقی مبانی معرفت‌شناختی مالی کلاسیک و مالی رفتاری

* محمد واعظ برزانی / دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان [email protected]
عبدالحمید معرفی محمدی / استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان [email protected]
سیدمهدی امامی جمعه / دانشیار دانشکده ادبیات گروه معارف اهل بیت، دانشگاه اصفهان [email protected]
دريافت: 23/01/1399 ـ پذيرش: 20/06/1399

چکيده:
هدف اصلی مقاله، پاسخ به این پرسش است که دانش مالی کلاسیک و دانش مالی رفتاری، به‌عنوان دو پارادایم رقیب درون اقتصاد مالی، در مواجهه با مسئله صدق چه رویکردی دارند؟ بر اساس نتايج اين تحقيق، معرفت‌شناسي اين دو پارادايم با غفلت از چيستي معرفت، به توجيه معرفتي فرو كاسته شده است. اين غفلت، موجب شده است كه مسئله صدق در دانش اقتصاد مالي، غيرقابل حل گردد. اقتصاد مالي كلاسيك در فهم انسان به‌عنوان موضوع دانش اقتصاد مالي، با تکیه‌بر عقل انساني،‌ تبييني غيردقيق از «انسان اقتصادي»، به‌عنوان موضوع علم اقتصاد مالي ارائه داده است. به همين دليل، با غفلت از چيستي معرفت، رويكرد مالی و مالی رفتاری درون گراي انسجام گرايي را در توجيه معرفت به‌کاربرده است كه منجر به نسبيت در صدق می‌شود. اقتصاد مالي رفتاري نيز اگرچه مجموعه باورهاي منسجم مالي كلاسيك را موردتردید قرار داده است، اما در اين پارادايم نيز به دليل رويكرد برون گراي وثاقت مالی و مالی رفتاری گرايي در توجيه، صدق تابع مشاهده و تجربه قرار دارد. برای حل مسئله صدق، لازم است یک چارچوب فلسفی درون گروانه کل‌نگر، جایگزین چارچوب فلسفی فعلی گردد كه در گام اول، تبييني صحيح از انسان و ماهيت كنش اقتصادي وي ارائه دهد و با اثبات باورهاي پايه، در خصوص ماهيت انسان اقتصادي و با رويكرد مبناگرايانه در توجيه، به گزاره‌های صادق در خصوص شاخت رفتار سرمایه‌گذار دست يابد.
کلیدواژه‌ها: فلسفه اقتصاد، معرفت‌شناسی، مالی کلاسیک، مالی رفتاری، انسجام گرايي، وثاقت گرايي

تکرار الگوهای مالی رفتاری دولت‌ها

تحلیل

معمولا دولت‌ها در اواخر دوره دوم، تمایل‌ به افزایش بدهی دارند که اعمال قواعدی مانند سقف مجاز بدهی نسبت به تولید و همچنین سقف رشد بدهی‌ها می‌تواند از تکرار این الگوها جلوگیری کند.

نظریه انتخاب عمومی بر این فرض استوار است که دولت‌ها منافع شخصی، گروهی و حزبی خود را دنبال می‌کنند به جای اینکه به صورت خیرخواهانه منافع عمومی دنبال شود. زمانی سیاست‌ها، درست اجرا می‌شوند یا سیاست‌های درست اجرا می‌شوند که با منافع عمومی و منافع گروهی همسو شوند. معمولا دولت‌ها در ایران تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت را به تصمیم‌سازی‌های بلندمدت ترجیح می‌دهند و به جای در نظر گرفتن افق‌های بلندمدت، افق‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت (حداکثر ۱۰ ساله) را مورد توجه قرار می‌دهند.

این امر باعث می‌شود همیشه تصمیمات مهم به دولت‌های بعدی و زمان‌های بعدی احاله شود یا راحت‌ترین تصمیمات در زمان حال گرفته شده و راه‌حل‌های مشکل اما مناسب به آیندگان واگذار ‌شود. این مساله در سال‌های آخر دولت‌ها شدیدتر است و نزدیک‌بینی در دوره‌های دوم ریاست جمهوری یا در سال‌های پایانی دولت‌ها بر نگاه سیاست‌مداران حاکم می‌شود چرا که آینده‌ای که از نظر آن‌ها اهمیت دارد و آن‌ها به این سال‌ها وزن بیشتری می‌دهند کوتاه‌تر می‌شود.

این رویکرد، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که برای یک سال مانده به اتمام دولت یازدهم نوشته شده است نیز مشاهده می‌شود. معمولا دولت‌ها برای تامین مالی در سال‌های پایانی یا به سراغ استقراض و ایجاد بدهی می‌روند و یا با واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی، سعی در تامین منابع لازم برای بودجه دارند و این مساله به عنوان یک الگوی رفتاری در دولت‌ها مشاهده می‌شود.

در طبقه‌بندی بودجه به آن بخش از منابعی که از محل واگذاری‌ها باشد، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گفته می‌شود. دو جزء مهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای فروش نفت و میعانات گازی (ردیف ۲۱۰۱۰۰) و جزء دیگر واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (۲۱۰۲۰۰) است.

با وجود اینکه سهم درآمدهای نفتی، ردیف ۲۱۰۱۰۰ حدود یک سوم شده است ولی دولت با افزایش بیش از ۱۰ برابری ردیف واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، ردیف شماره ۲۱۰۲۰۰، باعث شده است وابستگی بودجه به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تغییر زیادی نداشته باشد. هرچند نفت و گاز سرمایه طبیعی هستند، اما دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت نیز دارایی‌های فیزیکی دولت به حساب می‌آیند که واگذاری آن‌ها مانند منابع سمی در بودجه عمل می‌کند.

اگر بدون لحاظ واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نسبت وابستگی بودجه به نفت را محاسبه کنیم، این نسبت (با لحاظ برداشت از صندوق توسعه ملی در ردیف‌ها و در تبصره‌ها) برابر ۲۶ درصد خواهد شد که در مقایسه با نسبت مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (۳۴ درصد) کاهش داشته است.

اما اگر واگذاری اموال منقول و غیرمنقول را در این نسبت لحاظ کنیم نسبت وابستگی بودجه به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (طبیعی و فیزیکی) به ۳۷ درصد خواهد رسید که بیشتر از نسبت مشابه در قانون سال ۱۳۹۸ است. این رفتار بودجه‌ای نشان می‌دهد دولت با نزدیک شده به پایان دوره خود به سمت تامین مالی از محل واگذاری اموال رفته است.

رفتار دیگری که مشاهده می‌شود افزایش بدهی‌ها و وابستگی بودجه به استقراض است. میزان استقراض دولت در ردیفی با عنوان واگذاری دارایی‌های مالی انعکاس می‌یابد. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از ۵/۲ برابر شده است که نشان دهنده وابستگی شدیدتر بودجه به استقراض است.

با این حال دولت‌ها در هر سال مالی بخشی از بدهی‌های خود را بازپرداخت می‌کنند، که به این بخش تملک دارایی‌های مالی گفته می‌شود. یک روش بهتر برای بررسی میزان بدهی‌های دولت در بودجه محاسبه خالص بدهی ایجاد شده است که از اختلاف واگذاری دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های مالی محاسبه می‌شود. این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۵/۳ برابر شده است که نشان دهنده وابستگی بیشتر به استقراض و ایجاد بدهی است. لازم به ذکر است بدهی‌ها غیر از مجوز ایجاد بدهی و استقراض از خارج و بدهی شرکت‌های دولتی است.

بنابراین الگوی رفتاری دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده شدت گرفتن بدهی‌ها و افزایش نسبت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است. دلیل بروز این الگوی رفتاری هم نزدیک شدن به پایان دولت و نزدیک‌بینی شدید دولت در سیاستگذاری است چرا که نگرانی نسبت به بازپرداخت بدهی‌ها یا واگذاری اموال خود ندارد.

معمولا برای مقابله با چنین الگوهای رفتاری قواعد مالی وضع می‌شود و دولت برای تهیه بودجه موظف است این قواعد را رعایت کند؛ برای مثال ایجاد سقف بدهی به تولید ناخالص داخلی، که این قاعده در قانون برنامه ششم در سطح ۴۰ درصد تعیین شده است.

اما قاعده مالی مهمتری که دولت را از نظر چنین رفتارهایی کنترل می‌کند برقراری سقف رشد بدهی‌ها است به نحوی که دولت در هر سال نتواند بیش از نرخ تعیین شده بدهی ایجاد کند. یک معیار مناسب برای تعیین سقف ایجاد بدهی در هر سال، توان مالیات‌ستانی دولت است که از طریق رشد تولید ناخالص داخلی قابل محاسبه است. به عبارتی در هر سال رشد بدهی‌های دولت نباید از متوسط رشد اقتصادی یا تا دو برابر متوسط رشد اقتصادی کشور بیشتر باشد.

چگونه ناکارآمدی بازار سهام بر اقتصاد واقعی تاثیر دارد؟

چگونه ناکارآمدی بازار سهام بر اقتصاد واقعی تاثیر دارد؟

ایسنا/خراسان رضوی سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در برابر شرایط نوسان بازار آسیب‌پذیر هستند. آنچه کمتر روشن شده، این است که چگونه مدیران شرکت‌ها تحت تاثیر خوش‌بینی سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند.

به گزارش نیوزوایز، یک محقق لوگزامبورگی استدلال می‌کند مدیران شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به‌ طور مشترک گرفتار سرخوشی حاکم بر بازار هستند.

محقق این تحقیق، تورستن لهنرت، استاد گروه مالی دانشگاه لوکزامبورگ، با استفاده از یک مجموعه بررسی زمانی طولانی از جریان‌های کل در داخل و خارج از اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به‌ عنوان نماینده‌ای برای احساسات سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که دمدمی بودن مشترک مدیران و سرمایه‌گذاران می‌تواند عملکرد یک سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی کند که بر تفاوت در رفتار سرمایه‌گذاری مدیران شرکت متکی است.

پروفسور لهنرت بر عامل سرمایه‌گذاری تمرکز کرد؛ راهبرد سرمایه‌گذاری که در یک سبد سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه(در این نوع از سرمایه‌گذاری، افراد به‌ دنبال حفظ سرمایه اصلی خود هستند و برای کسب سود، محتاطانه‌تر عمل می‌کنند) طولانی و در یک سبد سرمایه‌گذاری تهاجمی(این سبد شامل سهم‌هایی با ریسک و بازدهی بالاست به این دلیل به آن سبد تهاجمی می‌گویند که سرمایه‌گذار در این حالت می‌کوشد تا بازدهی بالاتری را به‌ دست آورد و به‌ همین خاطر سهم‌هایی را انتخاب می‌کند که ریسک بالایی دارند) کوتاه است.

وی توضیح داد: قیمت سهام شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری بالا و پایین به‌ طور متفاوتی تحت‌ تاثیر سرخوشی سطح بازار قرار می‌گیرد. برای مثال قیمت‌گذاری نادرست مشاهده شده در دوره‌های سرخوشی و اصلاحات متعاقب آن به‌ ویژه برای یک سبد سرمایه‌گذاری بالا در مقایسه با سرمایه‌گذاری کم مشخص است. در نتیجه عملکرد یک عامل سرمایه‌گذاری را می‌توان با استفاده از اطلاعات مربوط به خوش‌بینی و بدبینی سرمایه‌گذاران خرد پیش‌بینی کرد.

جالب اینجاست که رابطه بین جریان‌های(سرمایه) گذشته و عامل سرمایه‌گذاری نه تنها از نظر آماری بلکه از نظر اقتصادی نیز معنادار است.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد به‌ طور کلی یک راهبرد معاملاتی مرتبط به‌ طور مداوم و به‌ طرز قابل توجهی بهتر از راهبردهای راکد عمل می‌کند و آلفاهای سالانه(آلفا (α)، در امور مالی به‌ عنوان یک معیار عملکرد استفاده می‌شود و به معنای بازده اضافی یک سرمایه‌گذاری نسبت به بازده یک شاخص معیار است) قابل‌ توجه هفت درصد را پس از محاسبه عوامل خطر شناخته شده، تولید می‌کند.

نکته جالب توجه این است که مقادیر جریان(سرمایه) که به‌ عنوان نماینده‌ای برای سرخوشی در سطح بازار عمل می‌کند بر سایر شاخص‌های شناخته شده احساسات سرمایه‌گذاران حاکم است.

پروفسور لهنرت بیان کرد: تاکنون دیدگاه رایج این بود که سرمایه‌گذاران خرد دمدمی هستند و رفتار تجاری غیرمنطقی از خود نشان می‌دهند. توضیح من برای اینکه مدیران شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به‌ طور مشترک گرفتار سرخوشی بازار هستند، دیدگاه جدیدی در این مورد ارائه می‌کند که چگونه بازارهای مالی می‌تواند بر اقتصاد واقعی تاثیر بگذارد. به‌ نظر می‌رسد ناکارآمدی بازار سهام حتی برای تصمیم‌گیری‌های واقعی شرکت‌ها مهم است.

یافته‌های این تحقیق در مجله SpringerNature Financial Innovation منتشر شده است.

رفتاری که اگه از نامزدت دیدی باید نگران شی

دوران عقد می‌تواند یکی از هیجان انگیزترین و زیباترین دوره‌های زندگی باشد. شما بالاخره با فرد موردعلاقه‌تان ازدواج کرده‌اید و رسما همسر او هستید، می‌خواهید همه لحظات تلخ و شیرین را با او شریک باشید و زندگی جدیدی را در کنار او آغاز کنید.

رفتاری که اگه از نامزدت دیدی باید نگران شی

 • اصلی‌ترین اختلافات در دوران عقد و نامزدی
 • آشنایی کوتاه مدت و عقد زود هنگام
 • طولانی شدن دوران عقد
 • عدم صداقت، دروغ گویی و تظاهر قبل از عقد
 • فاصله و روابط دورادور در دوران عقد و نامزدی
 • بها دادن به رسم و رسومات غلط
 • عمل نکردن به تعهدات و انتظارات
 • دخالت خانواده‌ها
 • راهکارهای حل اختلافات دوران عقد
 • چکار کنم نامزدم دوباره برگرده و اختلاف‌هامون حل بشه؟
 • این مشکلات را در دوران عقد و نامزدی جدی بگیرید
 • مشاجرات و دعواهای پی در پی
 • خیانت
 • کتک کاری و خشونت فیزیکی
 • پی بردن به اختلالات شخصیتی در طرف مقابل
 • تمام کردن رابطه در دوران نامزدی و عقد

به گزارش اقتصاد آنلاین، داستان همیشه به آسانی طبق این روال پیش نخواهد رفت. در دوران عقد نگرانی‌ها و اختلافات جدیدی برای عروس و داماد ایجاد خواهد شد. اختلافاتی که ممکن است دعوا و درگیری زیادی ایجاد کند و مانعی برای ادامه ارتباط و حتی جدایی در دوران عقد شود. اگرچه باتوجه به هیجانات اولیه شروع دوران متاهلی، بسیاری از اختلافات در این دوران طبیعی و قابل حل است. درواقع زوج با فراگیری مهارت‌های ارتباطی و مشاوره می‌توانند بسیاری از سوتفاهم‌ها را برطرف کرده و از بروز دعوا و درگیری در دوران عقد جلوگیری کنند.

اصلی‌ترین اختلافات در دوران عقد و نامزدی

در دوران عقد، زوج رسما یکدیگر را به عنوان همسر پذیرفته‌اند و تعهد و قطعیت بیشتری نسبت به دوران آشنایی اولیه به هم دارند در این دوران افراد به مسئله ازدواج و زندگی مشترک جدی‌تر و عمیق‌تر فکر می‌کنند و با ارتباط عاطفی و زناشویی، شناخت جامع‌تر و واقعی‌تری می‌توانند از طرف مقابل کسب کنند. در دوران عقد و نامزدی مهارت تعامل مناسب زوج با یکدیگر، توانایی حل مشکلات، همکاری، تعهد و پذیرش آن‌ها به چالش کشیده می‌شود. در این دوره رابطه عاطفی زن و مرد در مرحله‌ای قرار دارد که انتظارات فرد از طرف مقابل بسیار بالاست. همین موضوع می‌تواند عاملی باشد که رابطه زن و مرد محکم‌تر شود و به سمت تشکیل زندگی مشترک پیش بروند و یا اینکه اختلافات بیشتری پیدا کنند و حتی به انتخاب خود شک کنند. تحقیقات آماری باورنکردنی از طلاق در دوران عقد ارائه می‌دهد. طبق آمار حدود ۵۰ درصد از طلاق‌ها در ایران، در دوران عقد اتفاق می‌افتند. موضوعاتی که در دوران عقد و نامزدی می‌تواند باعث ایجاد اختلاف و دعوا شود، معمولا به یکی از مسائل زیر مربوط است:

از دست رفتن اعتماد به طرف مقابل: دروغ گویی، روابط نامشروع، خیانت، پنهان کاری و …

اختلافات در روابط زناشویی: اختلاف در حدود روابط در دوران عقد، تفاوت در مزاج جنسی و …

پی بردن به عادات خاص در طرف مقابل: فعالیت زیاد در شبکه‌های اجتماعی، انواع اعتیاد، عدم رعایت نظافت و …

شک کردن به درستی انتخاب خود: براورده نشدن انتظارات و معیارها

اختلاف در برنامه ریزی برای عروسی: زمان عروسی، هزینه مراسم، تعداد مهمان‌ها و …

اختلاف خانواده‌ها : اختلافات فرهنگی، آداب و رسوم، رفت و آمد و …

مشکلات مالی در دوران عقد: در دوران عقد و نامزدی ممکن است بدلیل توقعات و مراسمات مربوط به این دوران زوج با مشکلات مالی روبرو شوند که این مشکلات منجربه مشاجره و دعوا جدی شود.

دلایل زیادی ممکن است باعث بوجود آمدن مشکلات جدی در دوران عقد شود، رایج‌ترین دلایل در ادامه شرح داده شده‌اند:

آشنایی کوتاه مدت و عقد زود هنگام

عجله کردن در برگزاری مراسم عقد و عدم کسب شناخت کافی در نامزدی و قبل از دوران عقد یکی از اصلی‌ترین دلایل بوجود آمدن مشکلات در دوران عقد است. طبق تحقیقات انجام شده احتمال طلاق در دوران عقد برای زوج‌هایی که کمتر از ۶ ماه نسبت به هم شناخت داشته‌اند بسیار بالاست.

طولانی شدن دوران عقد

طولانی شدن دوران عقد می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد. اصلی‌ترین علت را شاید بتوان وجود مشکلات مالی و اقتصادی برشمرد. بیکاری، عدم توانایی تامین زندگی مستقل، مسکن، هزینه مراسم عروسی، جهیزیه و … شروع زندگی مشترک را به تاخیر می‌‌اندازند و دوران عقد را طولانی‌تر می‌کنند. از نظر کارشناسان حداکثر زمان مناسب برای دوران عقد یکسال است و طولانی‌تر شدن آن احتمال بروز اختلافات، بالا گرفتن دعواها و یا سرد شدن روابط زوج را افزایش می‌دهد.

عدم صداقت، دروغ گویی و تظاهر قبل از عقد

بسیاری از افراد در زمان خواستگاری و در طی دوران نامزدی، برای جلب نظر طرف مقابل، اطلاعات مهمی از زندگی حال یا گذشته خود را مخفی نگه می‌دارند. این اطلاعات ممکن است شامل مسائلی همچون سابقه کیفری، وجود روابط جدی یا ازدواج ناموفق، اختلاف در دیدگاه مذهبی، وجود بیماری خاص، مصرف مواد و …. باشد. پنهان کاری یا دروغ گفتن در مورد این مسائل تنها در یک مدت زمان محدود امکان پذیر است، و با افشا شدن واقعیت در دوران عقد اعتماد طرف مقابل را برای شروع زندگی از بین می‌برد و چه بسا منجر به جدایی در این دوران شود.

فاصله و روابط دورادور در دوران عقد و نامزدی

دور بودن یکی از دو نفر و عدم حضور فیزیکی او در طولانی مدت باعث می‌شود شناخت کمتری از هم کسب کنند. همچنین ممکن است منجر به سرد شدن ارتباط عاطفی آن‌ها و در نتیجه بروز اختلافات و دعوا در دوران عقد و نامزدی شود.

بها دادن به رسم و رسومات غلط

متاسفانه در فرهنگ ما گاها آنقدر به رسم و رسومات ازدواج و برگزاری مراسم آن بها داده می‌شود که اهداف مهم‌تر و برنامه‌های بلند مدت برای زندگی مشترک زوج فراموش می‌گردد. دغدغه تدارک بهترین مراسم جشن ازدواج و مهمانی‌ها و … فشار اقتصادی و اضطراب روانی زیادی به زوج و خانواده‌هایشان وارد می‌کند. چه بسا این فشارهای روانی و یا عدم توافق بر رسوم خاص عاملی برای ایجاد درگیری و اختلافات جدی مالی و مالی رفتاری و بالاگرفتن دعوا در دوران عقد و نامزدی می‌شود.

عمل نکردن به تعهدات و انتظارات

در دوران آشنایی و نامزدی زوج برای ارتباطشان قول و قرارها و تعهداتی را قرار می‌دهند. در صورتی که در بعد از عقد یکی از طرفین به تعهدات خود پایبند نماند، انتظارات طرف مقابل تحقق نمی‌یابد، درنتیجه دلخوری و کدورت ایجاد شده و باعث دعوا می‌شود. این تعهدات ممکن است مربوط به موضوعاتی مانند مسائل ارتباطی، خانوادگی یا مالی باشد.

دخالت خانواده‌ها

یکی از مشکلاتی که ممکن است زوج در دوران عقد با آن مواجه شوند رفتار نامناسب خانواده‌هاست. نظارت و حساسیت خانواده بر عضو جدید که به جمع آن‌ها اضافه می‌شود ممکن است باعث ایجاد کدورت شود. همچنین دخالت خانواده‌ها در امور روابط زن و شوهر در دوران عقد ممکن است آن‌ها را با مشکلاتی مواجه کند.

راهکارهای حل اختلافات دوران عقد

روانشناسان و متخصصان حوزه خانواده و ازدواج راهکارهای زیر را برای حل اختلافات دوران عقد و نامزدی ارائه می‌دهند:

• سعی کنید انتظارات مالی و عاطفی خود را متناسب با شناختی که از روحیات و شرایط طرف مقابل خود بدست آورده‌اید واقع‌بینانه تنظیم کنید.

• صداقت داشته باشید. با داشتن صداقت می‌توانید برای طرف مقابل اعتماد و اطمینان خاطر ایجاد کنید.

• نقاط قوت طرف مقابل را با تشویق و تقدیر تقویت کنید و سعی در پذیرش نقاط ضعفی داشه باشید که وجود آن در هر شخصی طبیعی است.

• با روابط گرم و صمیمی، عشق و محبت را در یکدیگر تقویت کنید تا بتوانید رابطه عاطفی عمیقی ایجاد کنید.

• خانواده‌ها باید به فرزندان برای درک نیازها و توقعات همسر خود کمک کنند و مانع از بروز مشکلات شوند.

• بسیاری از اختلاف نظرها و دعواهای کلامی در بین زن و شوهر طبیعی است، به اختلافات با حساسیت‌های بی مورد دامن نزنید و سعی کنید با کسب مهارت‌های ارتباطی و مشاوره ازدواج آنها را حل کنید.

چکار کنم نامزدم دوباره برگرده و اختلاف‌هامون حل بشه؟

حل اختلافات و توانایی داشتن تعامل سازنده میان زن و شوهر بخصوص در دوره نامزدی که زیر بنای زندگی ساخته می‌شود بسیار مهم است، خوشبختانه این مهارت‌ها را می‌توان با آموزش در خود و طرف مقابل تقویت کرد. همیار عشق بخصوص برای خانم ‌هاکارگاهی ترتیب داده تا در آن به رشد و تقویت خود بعنوان یک زن ازرشمند و با اعتماد به نفس بپردازند تا بتوانند رابطه‌شان که نامزدشان که رو به نابودی است را دوباره نجات دهند. کارگاه بازگرداندن آموزش-محور عشق و ازدواج از دوبخش آموزش و مشاوره تشکیل شده است که در آن تکنیک‌های مورد نیازتان از طریق فایل‌های آموزشی در اختیارتان قرار می‌گیرد و یک مشاور اختصاصی هم در طول کارگاه شما را همراهی و پشتیبانی می‌کند.

این مشکلات را در دوران عقد و نامزدی جدی بگیرید

در صورتی که در دوران عقد و نامزدی با مشکلات زیر درگیر هستید، حتما قبل از شروع زندگی مشترک با یک مشاور مشورت کنید:

مشاجرات و دعواهای پی در پی

وجود اختلاف نظر در بعضی مسائل بین همسران امری طبیعی است. اختلاف نظر در همه مراحل از همان دوران نامزدی تا سال‌ها زندگی مشترک اجتناب‌ناپذیر است. اما اگر در هر بار ملاقات شما با یکدیگر دعوا و مشاجرات پی در پی اتفاق می‌افتد. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای برای وجود اختلافات جدی در ارزش‌ها یا روحیات شما باشد.

خیانت

خیانت در دوران عقد و نامزدی ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشد. ممکن است ازدواج تحمیلی بوده و یا فرد بعد از عقد از انتخاب خود پشیمان شده باشد. براورده نشدن نیازهای عاطفی و انتظارات نیز دلیل دیگری بر خیانت فرد در دوران عقد است. در بعضی از موارد خیانت عملی عادتی و به خاطر صرف تنوع طلبی فرد در رابطه با جنس مخالف است. به هرحال هیچ کدام از این موراد دلیل موجه و قانع کننده‌ای برای خیانت نیست و در صورت بروز چنین مسئله‌ای در دوران عقد نباید به سادگی از آن گذشت.

کتک کاری و خشونت فیزیکی

اگر دعواهای دوران عقد به برخورد فیزیکی و کتک کاری منجر شود، نباید به سادگی آن را نادیده گرفت. دوران نامزدی و عقد به شیرین‌ترین دوران زندگی مشترک معروف است. وقتی در این دوران نامزدتان در دعواها و درگیری‌ها با خشونت با شما رفتار می‌کند یعنی مهارت و توانایی کنترل خشم در مواقع تنش زا را ندارد. در این صورت مسلما در زندگی مشترک آینده نیز این خشونت از سوی او تکرار شده و هر بحث و جدل کوچکی به خشونت فیزیکی منجر خواهد شد. هیچ نوع بدرفتاری و خشونت را امر عادی در زندگی زناشویی تلقی نکنید و از این باور واهی که بعد از شروع زندگی مشترک رفتار طرف مقابل اصلاح خواهد شد دست بردارید.

پی بردن به اختلالات شخصیتی در طرف مقابل

اختلالات شخصیتی به مجموعه‌ای از مشکلات روانشناختی شامل الگوهای ثابت رفتاری، عاطفی و فکری گفته می‌شود . این اختلالات باعث ناسازگاری و اختلالات جدی در کارکرد و روابط فرد می‌شوند و همه جنبه‌های زندگی او را تحت تاثیر قرار می‌دهند. گفته می‌شود که از جمله نامناسب‌ترین افراد برای ازدواج کسانی هستند که مبتلا به یک یا چند اختلال شخصیتی می‌باشند. مخرب‌ترین اختلالات شخصیتی در ازدواج شامل اختلال شخصیت پارانوئید، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلال شخصیت نمایشی، اختلال شخصیت خودشیفته و اختلال شخصیت مرزی می‌شود.

تمام کردن رابطه در دوران نامزدی و عقد

اگر اطمینان یافته‌اید که انتخاب شما اشتباه بوده است، باید بگوییم که بله تمام کردن رابطه در دران عقد و نامزدی مشکل است. ممکن است شما از بهم زدن مراسمی که برای آن برنامه ریزی کرده‌اید و مهمان دعوت کرده‌اید احساس شرمساری داشته باشید، از حرف مردم بترسید و یا نگران باشید که مورد سرزنش خانواده‌ها و دوستان قرار بگیرید. اما شما نباید به دلایل سطحی و اشتباه برای ماندن در رابطه‌ای که درست نیست توجه کنید. در نهایت تصمیم درست، تصمیمی است که در بلند مدت سعادت و خوشبختی شما را در پی داشته باشد..

اصلی‌ترین اختلافات در دوران عقد و نامزدی شامل از دست رفتن اعتماد، شک به انتخاب، اختلافات خانواده‌ها و روابط زناشویی می‌شود. این اختلافات معمولا به دلیل شناخت کم در دوران آشنایی، دروغ گویی و تظاهر قبل از عقد و بها دادن به رسوم غلط در ازدواج است. نقش بزرگترها در حل و فصل این مشکلات و دعواها می‌تواند بسیار تاثیرگزار باشد. اگرچه گاهی دخالت و اختلافات خانواده‌ها خود عاملی برای دامن زدن به مشکلات و بالاگرفتن دعوا در این دوران می‌شود.

اصلی‌ترین توصیه روانشناسان به زوج‌های جوان برای مواجهه با مشکلات در دوران عقد و نامزدی این است که به یکدیگر گوش فرا دهید، طرفتان را در اولویت قرار دهید و به طرف مقابل توجه و محبت کافی داشته باشید. شما باید در این دوران مهارت ارتباط موثر و حل مشکلات را با یکدیگر تمرین کنید. اگر این توانایی را نتوانید در این دوران بدست آورید رابطه شما به زودی محکوم به شکست خواهد بود. همچنین توجه داشته باشید که همه مشکلات با عشق ورزیدن به همسرتان حل نمی‌شوند و شروع زندگی مشترک الزاما درمانی برای مشکلات، دعوا و اختلافات شما در دوران عقد و نامزدی نیست. برای مالی و مالی رفتاری مثال ترمیم یک رابطه بعد از خیانت یکی از طرفین آسان نیست و حتما نیاز به همکاری یک مشاور دارد، مشکلاتی مانند اختلالات شخصیتی تنها توسط متخصص روانشناس و یا با اجرای آزمون‌های روانی خاص قابل تشخیص است.

رمز ارزهایی که با یک اشتباه از بین رفتند!

رئیس کارگروه فناوری انجمن بلاکچین گفت: اگر فردی آدرس توکن رمز ارزی را برای انتقال پول اشتباه وارد کند، پول فرد از دست می‌رود.

رمز ارزهایی که با یک اشتباه از بین رفتند!

به گزارش سایت طلا ، حدود ۱۵ میلیون نفر از ایرانیان در بازار رمز ارزها فعال هستند. بازاری که ریسک های متعددی را در خود می بینید و یکی از این اتفاقات ورود توکن(رمز یک بار مصرف) به صورت اشتباه و در نهایت تباهی سرمایه افراد در کیف پول های دیجیتالی آن هاست.

در گفت و گو با آقای امیر حسین مردانی رئیس کارگروه فناوری انجمن بلاکچین ، به بررسی ریسک هایی که به تباهی مالی در این بازار ختم می شوند پرداخته ایم.

چه ریسک های پیش روی معامله کنندگان رمزارز است؟

آقای مردانی: در بازار رمزارزها سه نوع اشتباه رایج وجود دارد. اولین ریسک نبود آگاهی و آموزش کافی است، دومین اشتباهات ریسک های رفتاری و دسته سوم اشتباهات مربوط به کلاهبرداری در بازار رمز ارزهاست. این بازار پیچیده تر از سایر بازارهای مالی است و ورود بدون آگاهی به آن ریسک بسیار خطرناکی است.

افراد به دلیل اینکه آموزشی برای فعالیت در بازار رمزارزها ندیده اند، روال فعالیت در این بازار را هم نمی دانند در نتیجه این امر باعث بروز اشتباهاتی می شود، به طور مثال فردی حساب بانکی داشته و کار با اینترنت بانک را نمی داند و در این بین حین انتقال وجه از طریق اینترنت بانک، وجه را به حساب دیگری واریز می کند.

اشتباهات رفتاری در بازار رمزارزها، همان تصمیمات هیجانی است؟

آقای مردانی: اشتباهات رفتاری زمانی رخ می‌دهد که افراد برای مالی و مالی رفتاری سود بیشتر، ریسک می‌کنند و یا برای اینکه جلوی ضرر‌های خود را بگیرند، اشتباهات معاملاتی را انجام می‌دهند؛ پیچیدگی و فنی بودن این بازار منجر شده تا افراد و سودجویانِ بسیاری دنبال کلاهبرداری و روش‌های مختلف کلاهبرداری در بازار رمز ارز‌ها باشند.

به عنوان مثال، حساب‌های اجاره‌ای و روش‌های کلاهبرداری فیشینگ (نوعی حمله سایبری) از دو نوعِ رایج ریسک‌هایی هستند که در این بازار وجود دارند.

عمده ترین دلایل متضرر شدن فعالان بازار رمز ارز چیست؟

آقای مردانی: معمولا افراد برای سود بیشتر، با در اختیار قرار دادن حساب‌های بانکی به دیگران، فریب می خورند؛ کلاهبرداران با استفاده از این حساب‌های بانکی اقدام به پولشویی کرده و با سایت و مکالمات جعلی، حساب‌های رمز ارزی افراد را خالی می کنند.

در صورت اشتباه وارد کردن آدرس توکن توسط افراد پول سرمایه گذار چه می‌شود؟

آقای مردانی: اگر افراد آدرس توکن( رمز یکبارمصرف) رمز ارزی خود را برای انتقال پول اشتباه وارد کنند، سرمایه شان از دست می‌رود.

حساب و آدرس‌های کیف پول، تحت قانون بانکی نیست، بنابراین باید دقت به خرج داد.

سرمایه گذاران برای کاهش ریسک در معاملات باید چه اقدامی انجام دهند؟

آقای مردانی: سرمایه گذاران برای کاهش ریسک در معاملات باید به دنبال آموزش و یادگیری باشند. بسیاری از افراد به خاطر اینکه سرعت رشد این بازار را می بینند، هیجانی شده و به سرعت وارد این بازار می‌شوند.

ممکن است تازه واردها به دنیای رمز ارزها به صورت موقتی نیز سود کنند، اما به علت اینکه بازار رمز ارز بسیار متکی بر علم و دانش است، پس از مدتی علاوه بر از بین رفتن سود، زیان می‌کنند و کل سرمایه فرد از بین می‌رود.

تاکنون چه اشتباهاتی از سوی سرمایه گذران پول آن‌ها را پوچ کرده است؟

آقای مردانی: تاکنون اشتباهات فنی بسیاری در بازار رمز ارز‌ها اتفاق افتاده یکی مثل وارد کردن آدرس اشتباه است که پول فرد به طور کامل از بین می‌رود. دیگر اینکه بازار رمز ارز‌ها یک بازار غیر متمرکز است. افراد مختلف و عادی پروژه تعریف می‌کنند و روی آن پروژه‌ها فعالیت‌های بازاریابی به صورت گسترده انجام می‌دهند و افراد بسیاری را تحت تاثیر قرار می دهند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا