آموزش فارکس

۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی

مدیریت ریسک در 5 مرحله

از زمان پیدایش تمدن‌ها انسان­‌ها با خطراتی رو به رو بوده‌اند. اجداد ما با محیطی سرشار از خطرات و مشکلات روبه رو بوده‌اند. نخستین خطرات که طبیعت و حیوانات وحشی بوده‌اند موجب ریسک می‌شدند. به تدریج انسان‌ها دریافتند که باید خطرات را پیش‌بینی کنند و خود را برای مقابله آماده کنند.

علم مدیریت ریسک در دوره رنسانس در قرن شانزدهم میلادی مطرح گردید. از سال ۱۹۹۰ میالادی مدل‌های مختلفی برای مدیریت ریسک پروژه‌ها با هدف افزایش موفقیت آنها ارائه گردیده است. در این مقاله به مدیریت ریسک در پنج مرحله می‌پردازیم.

تعریف مدیریت ریسک

مدیریت خطر یا مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به کارگیری معیارهایی است که می توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

مدیریت ریسک به عنوان یکی از دوازده سطح اصلی “کلیات دانش مدیریت پروژه” معرفی شده است. در تعریف این مؤسسه، در این تعریف، مدیریت ریسک پروژه عبارت است از “کلیه فرایندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثری نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب می‌باشد”.

مدیریت ریسک در پنج مرحله

5 مرحله مدیریت ریسک

5 مرحله مدیریت ریسک

شناسایی زمینه ریسک

در این مرحله، شناسایی محل و شرایط رخداد ریسک نظیر یک محل کار مشخص، اداره، یک بخش کاری یا شعبه فروشگاه خرده فروشی انجام می‌شود.

شناسایی ریسک

در این مرحله ریسک هایی شناسایی می شوند که بر احتمال دستیابی به اهداف کسب و کار تأثیر می گذارند. ابتدا باید ریسک توصیف شود:

چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟

چگونه و چرا اتفاق خواهد افتاد؟

پس از آن نتایج ریسک باید توصیف شود:

اگر ریسک محقق شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ارزیابی ریسک

در این مرحله، احتمال و نتایج هر ریسک شناسایی شده با استفاده از سنجه‌های آماده شده تحلیل می‌شود. کنترل‌های موجود برای هر ریسک را مورد توجه قرار دهید. با توجه به کنترل‌های موجود چه تدابیر دیگری برای کنترل ریسک باید اندیشیده شود.

استراتژی ریسک

در این مرحله، احتمال و نتایج هر ریسک شناسایی شده با استفاده از سنجه‌های آماده شده تحلیل‌می شود. کنترل‌های موجود برای هر ریسک را مورد توجه قرار دهید. با توجه به کنترل‌های موجود چه تدابیر دیگری برای کنترل ریسک باید اندیشیده شود.

پایش و تجدید نظر

در این مرحله، احتمال و نتایج هر ریسک شناسایی شده با استفاده از سنجه‌های آماده شده تحلیل می‌شود. کنترل‌های موجود برای هر ریسک را مورد توجه قرار دهید. با توجه به کنترل‌های موجود چه تدابیر دیگری برای کنترل ریسک باید اندیشیده شود.

انواع ریسک بر اساس استاندارد PMBOK

۱) ریسک بیرونی: ریسک‌های بیرونی پروژه در محدوده اختیارات مدیران پروژه نمی‌باشد. مدیران پروژه باید آمادگی لازم جهت موجه شدن با این دسته از ریسک‌ها را داشته باشند و تا آنجا که ممکن است اثرات انها را به حداقل رسانده و یا حذف کنند. از مهمترین ریسک‌های بیرونی می‌توان به تغییر در سیاست‌های پولی و مالی، بازار سهام، تورم، نرخ مالیات، عوامل محیطی (آب و هوا)، رخدادهای اجتماعی، قوانین و مقررات، تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان اشاره کرد.

2) ریسک درون سازمانی: ریسک‌هایی هستند که معمولا در اثر کمبود منافع سازمانی به وجود می‌آیند و در صورتی که برنامه‌ای مناسب جهت کاهش یا حذف این دسته از ریسک‌ها پیش‌بینی نشده باشد، پروژه با تاخیر زمانی مواجه می‌شود. فقدان تدوین اولویت‌های سازمانی در اجرای پروژه، کمبود منابع و وابستگی‌های پروژه از مصادیق مهم این نوع ریسک هستند.

3)ریسک‌های فنی-کیفی-عملکردی: ریسک‌هایی هستند که در اثر فناوری به کار گرفته شدند و در پروژه و یا محیط کاری پروژه به وجود می‌آیند. به عنوان مثال ریسک‌های فنی شامل ریسک‌های مربوط به طراحی و ساخت محصول هستند. نیازمندی، فناوری، پیچیدگی، عملکرد، اطمینان و کیفیت نیز از این دسته ریسک‌ها هستند.

4)ریسک مدیریت پروژه: عدم تخصیص زمان، هزینه و منابع کاری مناسب، استفاده از برنامه‌ی نامناسب، عدم توجه کافی مدیریت پروژه به تحقق اهداف، ارتباطات و کنترل ضعیف، جزو مصادیق این گروه ریسک‌ها است.

کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته


راهبرد رشد انتخابی هوشمندانه در مسیر تکامل بنگاه است. بنگاه‌ها انتخاب می‌کنند که در حضور ریسک چگونه از منابع خود برای رشد استفاده کنند. هدف از این پژوهش، مطالعه نقش ریسک در انتخاب استراتژی رشد بنگاه در صنایع با فناوری پیشرفته در ایران است. مدل پژوهش بر اساس مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور، بررسی صنایع با فناوری پیشرفته و دیدگاه­های خبرگان و پیشنهادهای محقق بنا گردید. داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه‌ای محقق ساخته، جمع­آوری شده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران بنگاه‌های صنعتی کشور در صنایع دارای فناوری پیشرفته است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد و داده‌های حاصل از نمونه‌ای 451 نفره مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که: 1) استراتژی‌ِهای رشد بنگاه‌ با تکنولوژی بالا بر کارآمدی آن‌ها مؤثر است، 2) منابع بر استراتژی رشد بنگاه‌ هایتک تأثیرگذار هست، 3) بنگاه ‌هایتک براساس نوع ریسک، از منابع، برای استراتژی‌های رشد استفاده می‌کند و 4) بنگاه‌ تکنولوژی بالا براساس ریسکی که ادراک می‌کند از کارآمدی، برای رشد به شکل سود و جذابیت منابع موردنیاز برای رشد را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22286853.1398.10.37.2.6

عنوان مقاله [English]

The Functions of Risks in Firm's Growth High Tech Industries Strategies

نویسندگان [English]

 • Mohsen Parsajam 1
 • Mohammad Reza Hamidizadeh 2
 • Bahman Hajipour 2
 • Mohammad Esmaeil Fadaeinezhad 2

Growth strategies help firms to increase their market share and sale revenues. This study aims to model the role of risk in growth strategies of high-tech firms. Research model has been proposed based on the extended literature, the situation of high-tech industry, and experts' views. Data is gathered by a self-administrated questionnaire and would be analyzed by structural equation modeling using SPSS 18 and LISERL 8.54. Population is managers of high-tech firms in Iran. A convenience sampling approach is employed to collect estimated sample. Data achieved from 451 respondents was analyzed. Results indicated that: 1) growth strategies of high tech firms affect their outputs, 2) resources affect growth strategies of high-tech firms, 3) multiple risks affect the utilization of resources by the high tech firms, and 4) high tech firms provide the needed resources for their growth based on the outcomes in terms of profit and/or attractiveness accorsing to risks firm precept.

استراتژی شرکت‌ها در انتخاب رویکردهای مدیریت سود: کاهش ریسک یا افزایش ارزش سهام

هدف: سود و نحوه اندازه‌گیری آن یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت سهام و همچنین معیاری برای محاسبه ریسک شرکت است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل‌کنندگی ریسک سیستماتیک در استفاده از رویکردهای مدیریت سود جهت تاثیر بر ارزش بازار سهام می‌باشد.
روش: برای آزمون فرضیه‌های پژوهش داده‌های 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 الی 1396 به شیوه داده‌های تابلویی و روش داده‌های اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفته است. در این راستا دو فرضیه تدوین و برای اندازه‌گیری مدیریت سود تعهدی از روش مک‌نیکولز و برای اندازه‌گیری مدیریت سود واقعی از روش رویچودهری استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین رویکرد مدیریت سود تعهدی و واقعی با ارزش بازار سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد و شرکت‌ها از اقلام تعهدی اختیاری و اقلام واقعی جهت تاثیر مثبت بر ارزش بازار سهام استفاده می-کنند و این موضوع ارتباطی با ریسک شرکت ندارد.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج بدست آمده تاثیر متغیر ریسک سیستماتیک موجب کاهش ضریب متغیر مدیریت سود تعهدی و واقعی در رابطه با ارزش بازار سهام شده است. به عبارت دیگر سطح ریسک سیستماتیک شرکت اثر تعدیل‌کنندگی بر رابطه میان رویکردهای مدیریت سود و ارزش بازار سهام نداشته است. عدم کارایی بازار سرمایه و ناتوانی سرمایه‌گذاران در تحلیل و تفسیر درست محتوای اطلاعات صورتهای مالی و ریسک شرکت از یکسو و توانایی و فرصت‌طلبی مدیران جهت دستکاری در سود و تغییر در انتظارات سرمایه‌گذاران موجب شده تا ریسک سیستماتیک تاثیری در انتخاب رویکردهای مدیریت سود نداشته باشد.
دانش‌افزایی: در این پژوهش برای نخستین بار است که نقش ریسک سیستماتیک در انتخاب رویکردهای مدیریت سود جهت تاثیر بر عملکرد و ارزش بازار سهام مورد توجه قرار گرفته است. افزون بر آن یافته‌های پژوهش حاضر درصدد است دلایل عدم توجه به ریسک سیستماتیک را از منظر سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها

 • مدیریت سود تعهدی
 • مدیریت سود واقعی
 • ریسک سیستماتیک
 • بازده غیرعادی سهام
 • ارزش بازار سهام

عنوان مقاله [English]

Companies’ Strategies towards the Selection of Earnings Management Approaches: Risk Reduction or Increased Stock Market Value

نویسندگان [English]

 • mohamad firouzian nezhad 1
 • mohamad ramezan ahmadi 2
 • alireza jorjorzadeh 3
 • Ahmad kaab omeir 4

1 Ph. D. Student in Accounting, Department of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz

Purpose: Earnings and its measurement methods are among the ۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی most important determinants of the stock market value and the measures of calculating the corporate risk. As a result, increasing the modifications in the future earnings heightens the risk, affecting the investors’ decisions. Therefore, analyzing the moderating role of systematic risks in using the earning management approaches for influencing the stock market value was the overarching purpose of this is to research.
Methods: Data collected on 131 listed companies from 2008 to 2017 was tested using the panel data method and the fixed effects method to test the research hypotheses. To this end, two hypotheses were formulated and the McNichols was used to measure the accrued earnings. The Roychowdhury method was used to measure the real earnings.
Results: The findings from this research showed the positive and significant relationship between the accrued and real earning management approaches and the stock market value. Besides, companies use the optional accrued and real earnings approach to positively affect the stock market value, which is not associated with the corporate risk.
Conclusions: Based on the present research results, the variable effect of the systematic risk reduces the variable coefficient of the accrued and real earning management in relation to the stock market value. In other words, the corporate systematic risk does not have a moderating effect on the relationship between the earning management approaches and the stock market value. The capital market inefficiency and investors’ failure to correctly analyze and interpret the information in financial statements and corporate risks, as well as managers’ ability and opportunistic attempts to change the earning data and the investors’ expectations, have suppressed the effect of systematic risks on the selection of the earning management approaches.
Contribution: In this research, the role of the systematic risk in the selection of the earning management approaches for influencing the stock market value and performance is researched for the first time. Furthermore, the findings from the present research may explain the reasons for the company managers and investors’ negligence in taking systematic risk into account.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accrual Earning Management
 • Real Earning Management
 • Systematic risk
 • Stock Market Value

مراجع

انصاری، عبدالمهدی، و خواجوی، حسین(1390). بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبتهای مالی. پژوهش­های حسابداری مالی،(2): 33-49.

افلاطونی، عباس(1392).تجزیه و تحلیل آماری با EVIEWS در تحقیقات حسابداری و مدیرت مالی. چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.

آشتاب، علی، و حقیقت، حمید و کردستانی، غلامرضا(1397). مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت­های بحران زده و شرکت­های سالم، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 8(30): 345- 362.

برادران حسن زاده، رسول. و محرومی،رسول(1396). تاثیر افشای ریسک بر پیش­بینی قییمت سهام به­وسیله سود و ارزش شرکت­ها، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 19: 189-209.

بولو، قاسم، و لطفی، نسیم(1393). مقایسه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی جاری و غیرحاری عملاتی با ارتباط ارزشی رقم کلی سود، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(44):1- 35.

تجویدی، الناز، و عامری، حسین(1397). بررسی اثر بازگشت مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی بلندمدت در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری،(29): 23-38.

ثقفی، علی(1392). نظریه­های حسابداری، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.

ثقفی، علی، و بولو، قاسم(1388). هزینه حقوق صاحبان سهام و هموار سازی سود. تحقیقات حسابداری و حسابررسی،(2): 4-29.

جرجرزاده، علیرضا، و نیکبخت نصرآبادی، زهرا(1396). تاثیر اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی بر بازده سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی،(31): 91-104.

حساس­یگانه، یحیی، و باریری، سمانه(1396). نقش پراکندگی بازده در تفسیر ناهنجاری های اقلام تعهدی. فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،(33): 33- 52.

رضازاده، جواد، و ظاهری، شریف(1391). اقلام تعهدی اختیاری، ریسک سیستماتیک و ناتوانی مالی شرکت. دانش حسابدرای مالی، 4: 27-40.

شمس زاده، باقر، سیف، علی اصغر، و داود آبادی فراهانی، حسن(1395). بررسی رابطه بین ویژگی های مؤسسه ۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی حسابررسی و شرکاء حسابررسی با کیفیت حسابررسی. فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری مالی، (1): 135-156.

قائمی، محمد حسین، مرادی پور، مصطفی و کریمی، محمد.باقر(1391). تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام در چارچوب مدل سه غاملی فاما- فرنچ، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 10(35): 93-106.

محمود آبادی، حمید، و زمانی، زینب(1395). بررسی رابطه بین رسک پذیری شرکت و عملکرد مالی آتی با تاکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، (19): 141- 170.

مهرانی، ساسان و اسدی،قربان و گنجی،حمیدرضا(1393). رابطه بین کیفیت سود، هموار سازی سود و ریسک سهام، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 42، 117-139.

نصیری، محمد، و حسن نژاد، محمد(1397). بررسی دستکاری سود به وسیله مدیریت فعالیت های واقعی و تاثیر آن بر آگاهی و ادراک سرمایه گذاران، تحقیقات حسابدرای و حسابررسی،(39): 149-166.

نمازی، محمد و همکاران(1396). تاثیر ساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی. بررسی­های حسابداری مالی و حسابرسی،(34): 1-30.

یعقوب نژاد، احمد، و بنی مهد، بهمن، و شکری، اعظم(1391). ارائه الگو برا یکشف سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، 25: 1-16.

۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی

مدیریت ریسک‌های شناخته شده

پیشنهاد می شود قبل از مطالعه این بخش، بخش های قبلی این مقاله یعنی ” یک رویکرد عملی به مدیریت ریسک در زنجیره تامین” را از طریق لینک های زیر مطالعه نمائید:

مدیریت ریسک‌های شناخته شده

سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از ترکیب سیستم حل مسئله ساختاربندی شده و ابزارهای دیجیتال بطور موثر ریسک‌های شناخته شده را در ۴ مرحله مدیریت کنند:

مرحله اول: شناسایی و ثبت ریسک‌ها

یک راهبرد رایج در شناسایی ریسک، به تصویر کشیدن و ارزیابی ارزش زنجیره‌ها در تمام کالاهای اساسی است. سپس، هر مقطع زنجیره تامین – تامین‌کننده‌ها، کارخانه‌ها، انبارها و جاده‌های حمل‌ونقل – با جزئیات کامل ارزیابی می‌شود (شکل ۱). ریسک‌ها بطور مداوم و دقیق ثبت شده و زیرنظر گرفته می‌شوند. در این مرحله، قسمت‌هایی از زنجیره تامین که هیچ اطلاعاتی درباره آن‌ها وجود ندارد و نیاز به تحقیقات آتی دارند هم باید ثبت شوند.

ارزیابی مقاطع زنجیره ارزش برای شناسایی ریسک های مهم

ارزیابی مقاطع زنجیره ارزش برای شناسایی ریسک های مهم

مرحله دوم: ساخت یک چارچوب برای مدیریت ریسک زنجیره تامین

به منظور ساخت یک چارچوب کامل برای مدیریت ریسک باید تمام ریسک‌های ثبت شده و موجود در لیست براساس این سه مورد امتیازبندی شوند: ۱. تاثیر ریسک بر روی سازمان در صورت وقوع. ۲. درصد احتمال وقوع آن ریسک. ۳. مقدار آمادگی سازمان برای مقابله با آن ریسک بخصوص. با اعمال آستانه تحمل بر امتیازبندی ریسک می‌توان ریسک‌پذیری سازمان را نشان داد.

طراحی و استفاده از یک سیستم امتیازدهی ثابت برای ارزیابی تمام ریسک‌ها بسیار مهم و حیاتی است. این موضوع به اولویت‌بندی و جمع‌آوری تهدیدها به منظور شناسایی کالاهایی که در معرض ریسک بیشتری هستند و اعضای زنجیره تامین با احتمال شکست بالا کمک می‌کند.

مرحله سوم: نظارت ریسک

بعد از تهیه و اجرا چارچوب مدیریت ریسک، نظارت مداوم یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت در شناسایی ریسک‌هایی هست که می‌تواند به سازمان لطمه بزند. با پدیدار شدن ابزارهای دیجیتالی اخیر این امر حتی برای پیچیده‌ترین زنجیره‌های تامین به وسیله شناسایی و دنبال کردن شاخصه‌های اساسی ریسک میسر شده است. یک سازمان بزرگ را تصور کنید که در یک صنعت کنترل شده فعالیت می‌کند. این سازمان ۲۵ شاخصه‌ی مهم ریسک برای مسائل کیفی در کارخانه‌های خود و تولیدکننده‌هایی که با آن‌ها قرارداد دارند را شناسایی کرده‌ است، که این شاخصه‌ها از محرک‌های ساختاری شامل منطقه جغرافیایی و سابقه فعالیت گرفته تا معیارهای اجرای عملکرد مثل درست‌ترین اولین بار و زنجیره تکرار انحرافات تشکیل می‌شود. این ۲۵ شاخص با دقت اندازه‌گیری می‌شوند تا تا امتیاز ریسک‌پذیری کیفیت سنجیده شود و در نهایت بطور منظم و مداوم زیرنظر گرفته می‌شود.

یک سیستم نظارت موفق بطور اختصاصی برای نیازهای یک سازمان طراحی می‌شود این طراحی شامل تاثیر، احتمال وقوع و درصد آمادگی سازمان برای ریسک است. بنابراین، درحالیکه یک سازمان ممکن است به دنبال انحرافات و به هم ریختگی در خط تولید باشد تا بتواند وقوع مشکلات کیفی را در آینده پیش‌بینی کند، سازمانی دیگر ممکن است گزارش تغییرات آنی آب‌وهوای کارائیب را دنبال کند تا از احتمال وقوع گردباد و طوفان در کارخانه‌هایش واقع در پورتوریکو باخبر شود. به هرحال، وجود یک سیستم هشدار قبل از وقوع حادثه از اقدامات ضروری هر سازمان است تا با زیرنظر گرفتن ریسک‌های مهم احتمال جلوگیری را افزایش دهد و یا حداقل تاثیرات منفی ریسک را به کم‌ترین حد ممکن برساند.

مرحله چهارم: وضع مقررات و بازبینی منظم

آخرین مرحله که بسیار هم مهم است پایه‌گذاری یک مکانیزم مقرراتی قرتمند است تا بطور منظم و دوره‌ای ریسک‌های زنجیره تامین را بازبینی کند و اقدامات موثر برای پیش‌گیری از آن‌ها را تعریف کند، این مکانیزم نقش بسزایی در افزایش و بهبود مقاومت و چابکی زنجیره تامین دارد. مکانیزم مقرراتی موثر در مدیریت ریسک زنجیره تامین ایجاد یک هیئت یا انجمن ریسک است که از نماینده‌هایی از هر عضو و مقطع در زنجیره ارزش تشکیل شده باشد. این انجمن معمولا شامل مدیران صفی است که هم زمان تصمیم‌گیرنده و مسئول ریسک عملکرد خودشان هستند و شناسایی ریسک و جلوگیری از آن‌ بر عهده آن‌ها است. در اکثر اوقات، هیئت مدیریت ریسک از یک مرکز مدیریت ریسک که متشکل از متخصصین است کمک می‌گیرند تا اطلاعات و راهنمایی بیشتری در مورد شناسایی و جلوگیری از ریسک در اختیار آن‌ها بگذارد.

یک هیئت موثر بطور دوره‌ای جلساتی برای بررسی و بازبینی ریسک‌های مهم و همچنین تعیین اقدامات پیشگیرانه مناسب آن‌ها برگزار می‌کند. سپس شرکت‌کنندگان در جلسه هرکدام مسئول اجرای اقدامات پیش‌گیرانه مرتبط با حوزه عملکردی خود می‌شوند. برای مثال، اگر انجمن تصمیم به تایید صلاحیت و استفاده از یک تامین‌کننده جدید برای یک ماده اولیه مهم بگیرد، نماینده‌ی تهیه کالا در انجمن مسئول این اقدام و کسب اطمینان از اجرا آن می‌شود.‌

علاوه‌ براین، در بسیاری از سازمان‌ها هئیت ریسک همچنین پیشنهادهایی در جهت بهبود مقاومت و چابکی زنجیره تامین ارائه می‌دهند. این پیشنهادها شامل تغییر ساختار شبکه تامین، پیدا کردن راهکارهایی جدید برای کاهش زمان هدایت و یا همکاری با تامین‌کننده‌ها برای به حداکثر رساندن عملکردشان می‌شود. افزایش چابکی زنجیره تامین می‌تواند یک استراتژی موثر برای جلوگیری از ریسک برای سازمان‌ها باشد تا موجب بهبود آمادگی آن‌ها در برابر طیف گسترده‌ای از ریسک‌ها شود.

محورهای کنفرانس

محورهای مدیریت
1- کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
مديريت كيفيت فراگير (مفاهیم و ابزارها)، تعالي سازماني، سیستم های کیفیت، بهره‌وري ، مديريت عملكرد، روش‌هاي حل مساله، شش سیگما
2- رهبری و رفتار سازمانی
رهبري، رهبری تغییر و تحول، رهبری اخلاقی، ابعاد رفتاري رهبری شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها، رهبري سازماني در شرايط بحراني، توانمندی‌های هیجانی رهبران، اثربخشی کار تیمی، فرهنگ سازمانی اثربخش، عوامل سازمانی موثر بر نوآوری، موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمان‌ها، فرهنگ سازماني، ارتباطات سازماني، مديريت تعارض، مديريت استرس، کار تیمی، مذاکره
3- تولید، فرآیند و عملیات
مدیریت تولید و عملیات، مدیریت زنجیره تأمین، پژوهش عملیاتی، مدیریت پروژه، مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی، مدیریت لجستیک، چابکی در سازمان
4-مدیریت راهبردی
برنامه ريزي راهبردی، مديريت راهبردی ، تحلیل رقابتی ادغام وخرید، پیمان های راهبردی ، شیوه مدیریت شرکتهای هولدینگ، استراتژی در سطح شرکت ها ، پیاده سازی استراتژی و موانع موفقیت آن
5- مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
مدیریت دانش و اطلاعات، روش‌شناسی سیستم‌های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی، دولت و خدمات الکترونیکی، استراتژی الکترونیکی، مدل‌های کسب و کار الکترونیکی، ارزیابی آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی، تجارت از طریق تلفن همراه، سلامت و بهداشت الکترونیک، مدیریت تغییر و مهندسی فرآیندها، هوشمندی کسب و کار، بانکداری الکترونیک، راه حل‌های الکترونیکی سازمانی (سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک، تدارکات الکترونیک، و . )، نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات، همکاری و اتحادهای الکترونیک
6- مدیریت استراتژیک و رقابت
برنامه‌ريزي استراتژيك، مديريت استراتژيك، تحلیل رقابتی ادغام و خرید، پیمان‌های استراتژیک، شیوه مدیریت شرکت‌های هولدینگ، استراتژی در سطح corporation، پیاده‌سازی استراتژی و موانع موفقیت آن، سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار، طراحی ساختار سازمانی، پیاده‌سازی ساختار سازمانی
7- مدیریت منابع انسانی
توسعه منابع انسانی، آموزش، جانشین پروری، سیستم‌های جبران خدمات، سیستم ارزشیابی مشاغل، سیستم‌های مدیریت عملکرد کارکنان، ایمنی و بهداشت، روابط کار، انتخاب و جامعه‌پذیری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، منابع انسانی الکترونیک، مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های هولدینگ، مدیریت کارکنان دانشور، برنامه‌های نگهداشت دانشوران، نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی، طراحی سیستم‌های حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادی، حسابرسی و ممیزی HRM، مربي گري
8- مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
استراتژي تکنولوژي، مدیریت نوآوري، مدیریت تحقيق و توسعه، سياست‌گذاري تكنولوژي، انتقال تکنولوژي
9- مدیریت بازار
استراتژي بازار، تحقيقات بازار، بازاريابي بين‌المللي، بازاریابی خدمات، مديريت ارتباط با مشتريان، تبليغات، قيمت‌گذاري، کانال­های بازاریابی، مدیریت برند
10- اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
شناسایی مسایل اخلاقی در سازمان‌ها، ریشه‌های بروز مسایل اخلاقی، پیامدهای مشکلات اخلاقی در سازمان‌ها، روش‌های غنی‌سازی فرهنگ سازمانی از منظر اخلاق سازمانی، اخلاق حرفه‌ای، مدیریت پیش‌گیرانه مسایل اخلاقی، تدوین و ترویج کدهای اخلاقی، مهارت‌های حل مسایل اخلاقی، مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني، مباني فلسفي نظريه هاي مديريت، نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي
11- حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی
نقش‌های هیئت مدیره، نظام پاسخگویی، نظام حاکمیت در سازمانها و شرکت‌های هولدینگ، فرآیندهای هیئت مدیره، روابط بین شرکت مادر و شرکت‌های اقماری، اثربخشی هیئت مدیره، تأثیر عملکرد سازمان‌ها بر مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی، نقش‌های اجتماعی سازمان‌ها، استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي
محورهای حسابداری
تئوری های حسابداری و چارچوب نظری،اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ،ارزیابی استاندارد های بین المللی ،حسابداری تلفیقی،حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی،حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن،نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه،کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت،تولید و حسابداری مدیریت،یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری،استانداردهای حسابداری و حسابرسی،روش های تأمین مالی در سازمانها،لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی،نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری،مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها،تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44،نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی،ارزش افزوده و گزارشگری مالی،اخلاق در حسابداری و حسابرسی،مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران،کاربرد اینترنت در حسابداری،سیستم های اطلاعات حسابداری،حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده،مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار،حسابداری مدیریت و نقش آن در بحرانهای مالی و اقتصادی،حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی،ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه،حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان،حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی ،حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد،ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت،هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت،برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور،محاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدمات،آموزش حسابداری،تحقیقات بازار سرمایه،حسابداری و نظام راهبری شرکتها،حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکتها،نقش حسابداری در تحول اقتصادی،چالشهای توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران،نقش حسابداری و حسابرسی ۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی در بهبود نظام مالیاتی کشور، و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری
مدیریت­ مالی
اصول و مفاهیم مدیریت مالی، نقش حسابداران و مدیران مالی در ارتقا عملکرد سازمان،نقش حسابداری و مدیریت مالی در توسعه اقتصادی،نقش مدیران مالی در توسعه و پیشرفت ۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی بنگاه های کشور،مدیریت سود از طریق تجدید ارائه صورت های مالی،رابطه صورت های مالی با اهداف گزارشگری مالی،محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی،نقش صورت های مالی در تصمیم سازی سرمایه گذاران،مکانیزم های تامین مالی،نقش مدیران مالی در تصمیم در مدیریت بازار،مدیران مالی ۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی و شناخت ریسک،اصول مالی رفتاری،ابزار های مدیریت سود در شرکت های ایرانی،نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحد های تجاری،نقش استاندارد های ایران در اعتبار دهی به صورت های مالی،ضرورت حسابرسی تقلب،لزوم به کارگیری حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی،لزوم عملیاتی کردن بودجه های برنامه ای دستگاههای اجرایی،ضرورت حسابرسی عملیاتی در دستگاه های دولتی،فاصله گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران،الزامات گزارشگری بورس اوراق بهادار تهران،آسیب شناسی مالی در ایران،مدیرین بنگاهها،برنامه ریزی استراتژیک مالی،مدیریت سرمایه گذاری ،ارزیابی مدیریت ریسک،مهندسی مالی،مدیریت دارایی ها و تمام موضوعات مرتبط با مدیریت مالی

. آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش ) . با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها ) و BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا