بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در ایران

تجارت بر اساس اخبار

آقای مهمند، نظر اتاق پیرامون افزایش صادرات افغانستان به روسیه به ویژه تعرفه های ارزان ترجیحی را مطرح نموده اظهارداشت در شرایط کنونی افغانستان میتواند زمینه ترانزیت کالاهای روسی را به کشور های آسیای جنوبی مساعد سازد.

آواز رسای سکتور خصوصی

محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل و مسوولان دیپارتمنت های روابط بین الملل، پالیسی و خدمات انکشاف تجارت، با خانم چاریتی واتسن مدیر هماهنگی برنامه های یوناما و تیم همراه شان در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون چالشهای سکتور خصوصی در افغانستان و همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر نمودند.

در این نشست روی مشکلات فرا راه تجارت و سرمایه گذاری و رفع موانع آن، جلب سرمایه گذاری ها، آزاد سازی پول های منجمد شده افغانستان، حمایت از سکتور خصوصی و همکاری های مشترک بحث صورت گرفت.

محترم شفیق الله عطایی، ضمن اظهار خوش آمدید به مسوولان یوناما و ارائه معلومات در مورد فعالیت های تجارتی و اقتصادی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان طی سالیان متمادی، در مورد فرصت های موجود سرمایه گذاری و چالش ها فرا راه فعالیت های سکتور خصوصی صحبت نموده و در این راستا از تلاش های اتاق جهت شناسایی اولویت های سکتورخصوصی در زمینه رشد تجارت و اقتصاد کشور یادآوری کرد.

آقای عطایی، بهتر شدن وضعیت امنیتی، از بین رفتن فساد در ادارات حکومتی را در بهتر شدن جلب سرمایه گذاری، رشد تجارت و تطبیق پروژه های اقتصادی مهم خوانده و از همکاری اتاق با یوناما در قسمت تطبیق پروژه های اقتصادی اطمینان داد. وی تعزیرات بانکی و منجمد بودن دارایی های مردم افغانستان و بانک مرکزی از سوی جامعه جهانی را از چالش های بزرگ فراراه فعالیت های اقتصادی و تجارتی خوانده و خواهان همکاری اداره یوناما و سایر نهاد های بین المللی در آزاد سازی دارایی های نامبرده گردید.

خانم چاریتی واتسن و سایر مسوولان یوناما، از ارائه معلومات توسط ریاست هیات عامل اتاق و استماع نظریات پیشنهادات ایشان در قسمت رشد و حمایت از فعالیت های تجاری – اقتصادی به ویژه از برگزاری کنفرانس ملی صادرات توسط اتاق و شناسایی چالش ها و اولویت های سکتور خصوصی، تشکر نموده و در قسمت رفع چالش های موجود، جلب سرمایه گذاری ها و همچنان تطبیق پروژه های اقتصادی در همکاری مشترک با اتاق ابراز آمادگی نمودند.

نشست مقدماتی ریاست هیات عامل تجارت بر اساس اخبار اتاق تجارت وسرمایه گذاری با تعدادی از مسوولان شفاخانه های خصوصی کشور

محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، طی نشست مقدماتی با محترم داکتر محمد هاشم وهاج رئیس شفاخانه وهاج و تعدادی از مسوولان شفاخانه های خصوصی پیرامون طرح های شان در جهت مشارکت عامه و خصوصی و حمایت اتاق بحث و تبادل نظر نمود.

آقای وهاج، در رابطه به رشد سکتور صحت طی سال های اخیر و نقش سکتور خصوصی به ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا و بعد از تحول در کشور که مریضان همواره با مشکلات ویزه و سفر به خارج مواجه بودند، صحبت نموده و از اتاق خواست تا به خاطر رشد سکتور صحت در بخش خصوصی، حل مشکلات مریضان و هماهنگی بیشتر با حکومت، طرح ها و پیشنهادات بخش خصوصی را جهت مشارکت عامه و خصوصی با وزارت صحت عامه شریک ساخته و در زمینه همکاری نماید.

آقای عطایی، ضمن مهم خواندن بخش خصوصی در ارائه خدمات معیاری و صحی به بیماران کشور، خواهان سهم گیری تمامی بخش های سکتور صحی جهت ارائه یک راهکار مؤثر و همه جانبه گردیده و در این زمینه هرنوع همکاری اتاق را در قسمت رشد و حمایت از بخش خصوصی در ارائه خدمات صحی وعده نمود. وی از مسوولان حاضر در این نشست خواست تا در جلسه بعدی، تمامی بخش ها و انجمن های خصوصی طرح ها و پیشنهادات مشخص خود را در قسمت مشارکت عامه و خصوصی در عرصه های مختلف صحی ترتیب و به اتاق پیشکش نمایند، تا بعداً اتاق در زمینه عملی سازی آن با وزارت صحت و ارگانهای ذیربط تلاش های لازم خویش را به خرج دهد.

نخستین جلسه مشترک اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغان- آسترالیا برگزار شد

در این جلسه که به شکل آنلاین تدویر یافت، محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری هیات مدیره، خانجان الکوزی عضو هیات مدیره و میرویس هوتک معاون مالی واداری و سرپرست ریاست هیات عامل در حضور داشت مسوولان دیپارتمنت های روابط بین الملل و روابط با دولت و خدمات حقوقی اتاق، از جانب آسترلیا محترمان نجیب الله وردک عضواتاق مشترک آسترالیا، الهام الدین مایار، عبیدالله و فرید احمد اعضای آن اتاق و همجنان شماری از اعضای سکتور خصوصی و تاجران دوطرف اشتراک ورزیده بودند.

محترم محمد یونس مهمند، بعد از استماع صحبت های اعضای هیات مدیره اتاق مشترک افغان- آسترالیا گفت: اعضای اتاق مشترک باید تلاش نمایند تا زمینه تبادلات کالاهای را مساعد سازند که به قیمت مناسب برای هردو کشورتمام می شود. وی به ایجاد تسهیلات صدور ویزه برای تاجران افغان تاکید نموده و همچنان خواهان آن گردید تا زمینه تدویر همچو کنفرانس تجارت بر اساس اخبار تجارت بر اساس اخبار آنلاین میان تاجران افغان و آسترلیایی نیز مساعد گردد.

محترم سلطان محمد صافی، فعالیت های انجام شده اتاق مشترک را در راستای توسعه تجارت میان دو کشور مفید دانسته، گفت: مسوولان اتاق مشترک باید زمینه همکاری بیشتر مقامات کشور استرالیا را برای سکتور خصوصی افغانستان فراهم نموده و در این راستا تلاش زیاد انجام دهند.

دراین جلسه محترم خانجان الکوزی، پیرامون فرصت های موجود برای هر دو کشور به خصوص در عرصه استخراج معادن و تولید کود کیمیاوی، ادویه جات زراعتی و پرزه جات صحبت نمود.

آقای نجیب الله وردک عضو اتاق مشترک افغان – آسترالیا، گزارش کاری فعالیت های انجام شده را به جلسه ارائه کرد که از سوی هیات رهبری، درمورد هدایات لازم داده شد.

دراین جلسه، اشتراک کنندگان روی تدویر برنامه های مشترک میان سکتورخصوصی دو کشور و مشکلات ویزه، طرح ها و نظریات خویش را مطرح نمودند.

دیدار هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گزاری افغانستان با مسوول روابط اقتصادی و تجارتی سفارت روسیه درکابل

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با محترم تجارت بر اساس اخبار رینت محمد برانکوف مسوول بخش اقتصادی و تجارتی سفارت فدراسیون روسیه در دفتر مرکزی اتاق دیدار و روی توسعه تجارت میان دو کشور گفتگو کرد.

این ملاقات که در حضور داشت محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره، محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری و سرپرست ریاست هیات عامل اتاق و محترم امید غفورزی مسوول دیپارتمنت روابط بین الملل اتاق صورت گرفت، در آغاز معاون اول اتاق اولویت های روابط تجارتی واقتصادی میان افغانستان وفدراتیف روسیه را مشخص نموده گفت، ایجاب مینماید که درشرایط کنونی زمینه امضای تجارت بر اساس اخبار تفاهمنامه های تجارتی درعرصه واردات فرآورده های زراعتی، غذایی و مواد نفتی با کشور روسیه مساعد گردد و همچنان برای واردات محصولات گوشت حلال روسیه زمینه مساعد شود تا به قمیت مناسب به افغانستان وارد گردد.

آقای مهمند، نظر اتاق پیرامون افزایش صادرات افغانستان به روسیه به ویژه تعرفه های ارزان ترجیحی را مطرح نموده اظهارداشت در شرایط کنونی افغانستان میتواند زمینه ترانزیت کالاهای روسی را به کشور های آسیای جنوبی مساعد سازد.

معاون اول اتاق موضوع سرمایه گذاری شرکت های روسی در بخش صنایع نساجی به خصوص نساجی قندهار را به مسؤل بخش تجارتی سفارت روسیه مطرح کرد.

دراین دیدار خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق درمورد روابط و تجارت دیرینه میان افغانستان و کشور روسیه صحبت نموده خواهان راه اندازی برنامه های تجاری مشترک مانند نمایشگاه ها وکنفرانس های دوجانبه و چندین جانبه با کشور روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی وجنوبی شد.

بعداً آقای برانکوف ضمن اظهار قدردانی از همکاری وعلاقمندی اتاق درمورد روابط اقتصادی وتجارتی با کشور روسیه، گفت یکی از وظایف خود میدانم تا نظریات وپیشهادات مطرح شده را به مسوولان کشور خویش رسانیده زمینه همکاری بیشتر میان دو کشور به خصوص سکتور خصوصی را فراهم سازم. وی افزود، ما علاقمند گسترش مناسبات تجارتی اقتصادی با افغانستان و اتاق تجارت و سرمایه گذاری میباشیم، شرکت ها و سرمایه گذاران روسی را تشویق مینماییم تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

آقای برانکوف افزود، ما تلاش مینمایم تصدیق نامه عرضه محصولات گوشت حلال را از افغانستان بدست بیاوریم تا به اندازه کافی گوشت به افغانستان صادر نماییم.

۳۴,۴ میلیارد دلار تجارت در ۴ ماه

تازه‌ترین آمار گمرک ایران درخصوص عملکرد چهارماهه نخست امسال، حاکی از تداوم رونق تجارت خارجی و صادرات ایران است. همان روندی که از شش ماهه دوم سال گذشته و با آغاز به کار دولت سیزدهم آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است.

تازه‌ترین آمار گمرک ایران درخصوص عملکرد چهارماهه نخست امسال، حاکی از تداوم رونق تجارت خارجی و صادرات ایران است. همان روندی که از شش ماهه دوم سال گذشته و با آغاز به کار دولت سیزدهم آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است.

تازه‌ترین آمار گمرک ایران درخصوص عملکرد چهارماهه نخست امسال، حاکی از تداوم رونق تجارت خارجی و صادرات ایران است. همان روندی که از شش ماهه دوم سال گذشته و با آغاز به کار دولت سیزدهم آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. درکل سال گذشته رکورد تاریخی تجارت ۱۰۱ میلیارد دلاری و صادرات نزدیک به ۵۰ میلیارد دلاری در کارنامه این بخش ثبت شد و با شروع سال جدید نیز روند پرشتاب تجاری کشور ادامه داشته است. بدین‌ترتیب پس از رشد قابل توجه فروردین، اردیبهشت و خرداد، اکنون آمارهای گمرک ایران از جزئیات تجارت خارجی در چهارماهه نخست امسال، گویای جهشی دیگر دراین بخش است.

بر‌اساس اعلام گمرک، تجارت غیرنفتی کشور در چهار ماه نخست امسال به ۴۶ میلیون و ۸۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت تجارت بر اساس اخبار مشابه سال قبل رشد ۱۹درصدی داشته است.

از کل میزان تجارت چهار ماه نخست امسال، سهم صادرات ۳۵ میلیون و ۶۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به چهار ماه نخست سال قبل با رشد ۲۲درصدی در ارزش همراه بوده و واردات نیز با ارزش مشابه صادرات رشد ۱۷ درصدی را تجربه کرده است.

درحالی ارزش تجارت خارجی کشور درچهارماهه نخست امسال به بیش از ۳۴ میلیارد دلار بالغ شده است که این رقم در چهار ماهه اول سال گذشته ۲۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. همچنین در چهار ماهه سال ۱۳۹۹ نیز کل ارزش تجارت خارجی کشور۱۹ میلیارد و ۵۹۱ میلیون دلار گزارش شده است.

از سوی دیگر مقایسه ارزش صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماهه نخست امسال به مدت مشابه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نشان‌دهنده رشد قابل توجهی است. براساس این گزارش در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۹ صادرات کشور تنها ۸ میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار بوده که درسال گذشته به ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است، اما در سال‌جاری شاهد افزایش ارزش صادرات غیرنفتی کشور به بیش از ۱۷ میلیارد دلار هستیم.

در بخش واردات نیز که به دلیل تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اهمیت زیادی برای بخش تولید و بازار دارد، روند مشابهی با صادرات مشاهده می‌شود به‌طوری که واردات ۱۰ میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلاری در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال گذشته رسیده است و درمدت مشابه امسال این رقم به بیش از ۱۷ میلیارد دلار افزایش یافته است.

در چهار ماهه اول امسال چین با خرید ۱۰ میلیون و ۶۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار در صدر واردکنندگان کالاهای ایرانی قرارداشته است. پس از آن عراق با ۶ میلیون و ۹۳۲ هزار تن کالا به ارزش تجارت بر اساس اخبار ۲ میلیارد و ۳۹۸ میلیون دلار، امارات متحده عربی با سه میلیون و ۹۵۲ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲۶۴ میلیون دلار، ترکیه با سه میلیون و ۳۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار و هند با یک میلیون و ۳۲۷ هزار تن کالا به ارزش ۵۶۷ میلیون دلار، به ترتیب چهار مقصد بعدی کالاهای صادراتی ایران تا پایان تیرماه بوده‌اند.

بر‌اساس این گزارش، پروپان مایع، متانول، گاز طبیعی مایع شده، اوره، بوتان مایع، پلی اتیلن، قیر نفت، روغن‌های سبک نفتی، شمش آهن و فولاد و فرآورده‌های سبک دارای بیش از ۷۰ درصد نفت یا روغن‌های معدنی قیری، ۱۰ قلم کالای نخست صادراتی ایران از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه بودند.

بر پایه این گزارش، ۱۱ میلیون و ۱۵۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۲۴۰میلیون دلار نیز در چهار ماه ابتدایی سال وارد کشور شده و از گمرکات ترخیص شده‌اند.

بر همین اساس، امارات با فروش سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار و چین با یک میلیون و ۱۸۶ هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار رتبه‌های اول و دوم را در صادرکنندگان کالا به ایران به خود اختصاص داده‌اند. پس از این کشورها، ترکیه با ۹۸۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار، هند با ۵۲۸ هزار تن به ارزش ۸۵۹ میلیون دلار و روسیه با ۹۳۰ هزار تن کالا به ارزش ۵۹۹ میلیون دلار، به ترتیب در رتبه‌های بعدی فروش کالا به ایران در این مدت بوده‌اند.

بر‌اساس این گزارش، گندم معمولی، برنج سفید، گوشی تلفن همراه، ذرت دامی، دانه سویا، روغن آفتابگردان، شکر خام، کنجاله سویا، تراکتورهای جاده‌ای و کک‌های زغال سنگ، ۱۰ قلم اول کالاهای وارده به کشور در چهار ماه اخیر بودند.

بررسی جزئیات تجارت خارجی کشور از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه نشان‌دهنده رشد چشمگیری است. در نخستین ماه سال‌جاری ارزش تجارت خارجی کشور۶ میلیارد و ۵۲۳ میلیون دلار بود که از این رقم ۳ میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار مربوط به صادرات و ۲ میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت. بدین ترتیب پیشی گرفتن صادرات از واردات باعث شد تا درفروردین ماه امسال تراز تجاری ایران ۸۷۵ میلیون دلار مثبت شود که این رقم نسبت به بازه مشابه در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ رکورد جدیدی را ثبت کرده و به بیشترین میزان رسیده است. صادرات نیز در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل (از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰) بیشترین ارزش را ثبت کرده است. ارزش صادرات فروردین‌ماه حتی نسبت به نخستین‌ماه سال‌۹۵ که سال‌نخست پس از اجرای برجام بوده نیز بیشتر است.

طبق آمار رسمی در دو ماهه نخست امسال نیز ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۶ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بالغ شد. دراین بازه زمانی ۸ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار کالا از کشور صادر و ۸ میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار کالا وارد کشور شد. بدین ترتیب در دو ماهه اول امسال هم تراز تجاری کشور با ۴۰۱ میلیون دلار همچنان مثبت باقی ماند. بر اساس آمارهای تجارت خارجی، ارزش واردات ۲۵ درصد و ارزش صادرات کشور در ۲ ماه نخست سال حدود ۳۷ درصد رشد داشته است.

نگاهی به آمار سه ماهه یا نخستین فصل سال‌جاری نیز نشان می‌دهد که ارزش تجارت خارجی کشور ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که سهم صادرات از این رقم ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار و سهم واردات ۱۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار بوده است. با پیشتازی سه‌ماهه صادرات نسبت به واردات در سال جدید تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد. بنابراین درهر سه دوره زمانی ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد با رونق صادرات، تراز تجاری کشور مثبت بوده است.

حال با به روزرسانی آمار چهار ماهه نخست امسال همان‌گونه که اشاره شد، شاهد تجارت ۳۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلاری کشور هستیم که سهم صادرات و واردات به صورت برابر معادل ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار بوده است.

تجارت بر اساس اخبار

جنگ اقتصادی

جنگ اقتصادی

افزایش درآمدهای نفتی ایران/ کشورها بدون توجه به تحریم آمریکا مشتری نفت ایران هستند

افزایش درآمدهای نفتی ایران/ کشورها بدون توجه به تحریم آمریکا مشتری نفت ایران هستند

توافق ایران و روسیه برای جایگزین سوئیفت

توافق ایران و روسیه برای جایگزین سوئیفت

افزایش درآمدهای نفتی ایران/ کشورها بدون توجه به تحریم آمریکا مشتری نفت ایران هستند

اویل پرایس با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش یافته است،‌نوشت: چین، روسیه، ترکیه، ونزوئلا و افغانستان بسیار مشتاقند تا نفت ایران را خریداری کنند و تحریم‌های آمریکا کمترین تأثیر را داشته است.

رشد 3.4 درصدی صنعت نفت و گاز ایران تا سال 2027

بیزینس وایر طی گزارشی نوشت، انتظار می‌‌رود نرخ رشد سالانه صنعت نفت و گاز ایران در دوره 2022 تا 2027 به بیش از 3.4 درصد برسد و با وجود تحریم‌ها، ایران سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز خود را افزایش داده است.

هشدار کمبود برخی کالاهای اساسی در آلمان

نشریه آلمانی نوشت: در صورت کاهش عرضه گاز روسیه در ماه‌های آینده، آلمان ممکن است با کمبود برخی کالاهای اساسی مانند کاغذ توالت و مقوا مواجه شود.

گزارش آژانس بین المللی انرژی از وضعیت سرمایه گذاری انرژی پاک در جهان تا سال 2030

گزارش آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که تا سال 2030 حجم سرمایه گذاری سالانه جهان در بخش انرژی پاک نزدیک به 5000 میلیارد دلار می رسد و سرمایه گذاری در بخش سوخت های فسیلی هم به حداقل می شود.

طالبان از فاز دوم سدکجکی هیرمند بهره‌برداری کرد

معاون اول نخست‌وزیر دولت موقت طالبان از فاز دوم برق سد کجکی طی مراسمی بهره برداری کرد.

ترکیه به دنبال تمدید قراردادهای گازی با ایران، آذربایجان و روسیه

وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد این کشور می‌خواهد قراردادهای واردات گاز خود با ایران، آذربایجان و روسیه را تمدید کند.

ابهام درباره ادعای ترکیه نسبت به کشف منابع بزرگ عنصرهای کمیاب زمین

ترکیه مدعی شده که دومین منبع بزرگ عناصر کمیاب زمین را کشف کرده است، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا کیفیت این منابع خوب است و اینکه آنکارا می‌تواند به سلطه چین در این بازار خاتمه دهد.

تورم استرالیا قله 21 سال گذشته را فتح کرد

افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی موجب شده است تا نرخ تورم در استرالیا به بالاترین میزان 21 سال گذشته برسد.

نگرانی آمریکا از شکست اتحاد اروپا تجارت بر اساس اخبار تجارت بر اساس اخبار علیه روسیه به خاطر کمبود گاز

دولت آمریکا نگران است کمبود گاز ناشی از کاهش صادرات روسیه اتحاد کشورهای اروپایی علیه مسکو را به‌ هم بزند.

کاهش ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت را بالا برد

کاهش ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت را بالا برد و هر بشکه نفت 104.89 دلار فروخته شد.

توافق ایران و روسیه برای جایگزین سوئیفت

معاون دیپلماسی وزارت خارجه ایران گفت: تهران و مسکو سیستم مبادلات مالی جایگزین سوئیفت پیشنهاد کردند و تقریباً به توافق خوبی در این زمینه رسیده‌اند.

رستوران‌های مک دونالد میزان ضرر خروج از روسیه را اعلام کرد

شرکت رستوران‌های زنجیره‌ای مک دونالد اعلام کرد که به خاطر خروج از روسیه ضرر نسبتا سنگینی را تجربه کرده است.

مرگ هزاران گاو و گوساله در کانزاس آمریکا

اسناد نشان می‌دهد گرمای شدید هوا باعث مرگ هزاران گوساله در ایالت کانزاس آمریکا شده و کشاورزان مجبور شدند آنها را با لودر خاک کنند.

پیش‌بینی بحران سنگین اقتصادی در آمریکا

به گفته یک اقتصاددان مشهور نیویورک، در سایه اقدامات بانک مرکزی آمریکا برای کنترل تورم، این کشور با یک بحران بزرگ اقتصادی مواجه خواهد شد.

آلمانی‌ها هر روز بدبین‌تر از دیروز به آینده

بر اساس یک نظرسنجی انجام‌شده توسط یک اندیشکده آلمانی این کشور در آستانه یک رکود اقتصادی قرار دارد.

ضرورت افزایش سهم محصولات ایرانی در بازار منطقه/‌ رایزن‌‌‌های بازرگانی کشور باید 10 برابر شوند‌

آمارهای تجاری نشان می‌دهد سهم محصولات ایرانی در بازار کشورهای همسایه پایین است، برای شناخت مقاصد هدف تجارت در حوزه صادرات بهترین راه استفاده از ظرفیت رایزن‌های بازرگانی است که طبق برنامه سازمان توسعه تجارت در افق 1404، تعداد رایزن‌های تجاری باید به 120 نفر برسد.

وزیر خزانه‌داری تجارت بر اساس اخبار اوباما نسبت به رکود شدید قریب‌الوقوع در آمریکا هشدار داد

وزیر خزانه‌داری دولت اوباما با توجه به تلاش دولت آمریکا برای مقابله با نرخ تورم بالای 4 دهه گذشته، در مورد بروز یک رکود شدید قریب‌الوقوع هشدار داد.

قیمت گاز در اروپا بالا رفت

به دنبال کاهش ارسال گاز روسیه به اروپا، قیمت گاز در اروپا در معاملات امروز افزایش یافت.

رابطه مالی ایران و روسیه وارد فاز جدید شد

رابطه مالی ایران و روسیه وارد فاز جدید شد

همزمان با توافق ایران و روسیه برای جایگزینی سوئیفت، روسیه توانست جای پای خود را در بین پنج کشور طرف تجارت بر اساس اخبار مبادله تجاری با ایران پیدا کند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه امروز خبر داد که تهران و مسکو سیستم مبادلات مالی جایگزین به‌جای سوئیفت را پیشنهاد کردند و اکنون تقریباً به توافق خوبی در این زمینه رسیده‌ایم. قرار شده از کارت اعتباری «میر» روسیه در ایران استفاده شود. همچنین پیشتر اعلام شد که مرکز تجاری بزرگی به‌صورت مشترک در مسکو دایر خواهد شد تا بتواند تبادلات دو کشور را از این طریق افزایش داد. مبادلات با رمزارز نیز دیگر راهکاری است که ازسوی بانک مرکزی ایران در همکاری تجاری با روسیه اعلام شده است. آثار این اقدامات را می‌توان در مبادلات تجاری ایران دید. در بررسی آمارهای تجاری در چهارماهه نخست امسال، روسیه بار دیگر توانست در بین پنج کشوری باشد که بیشترین واردات را از آنها داریم. پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه، روسیه در جایگاه پنجم واردات به ایران نشسته بود. گندم اولین و مهم‌ترین کالایی است که از روسیه به ایران وارد می‌شود و به نظر می‌رسد پس از جنگ روسیه با اوکراین، پوتین بیشتر هوای ایران را داشته است.

تجارت غیر نفتی کشور در چهار ماه نخست امسال با ۴۶ میلیون و ۸۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار رسید ،این میزان نسبت به مدت مشابه ۱۹درصد رشد داشته است.

سهم صادرات از تجارت چهار ماهه ایران ۳۵ میلیون و ۶۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار بوده که نسبت به چهار ماه نخست سال قبل با رشد ۲۲ درصدی در ارزش همراه بوده است.

بر اساس گزارش گمرک، چین با خرید ۱ ۰میلیون و ۶۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار، عراق با ۶ میلیون و ۹۳۲ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۳۹۸ میلیون دلار، امارات با سه میلیون و ۹۵۲ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۲۶۴ میلیون دلار،ترکیه با سه میلیون و ۳۶۳ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۶۰ میلیون دلار و هند با یک میلیون و ۳۲۷ هزار تن کالا به ارزش ۵۶۷ میلیون دلار ،پنج مقصد اول کالاهای صادراتی ایران در چهار ماه نخست امسال بودند.

۱۰ قلم کالای اول صادراتی ایران

پروپان مایع، متانول، گاز طبیعی مایع شده، اوره، بوتان مایع، پلی اتیلن، قیر نفت، روغن های سبک نفتی، شمش آهن و فولاد و فرآورده های سبک دارای بیش از ۷۰ درصد نفت یا روغن های معدنی قیری، ۱۰قلم کالای اول صادراتی ایران از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه بودند.

۱۱ میلیون و ۱۵۹هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار نیز در چهار ماه ابتدایی سال وارد و از گمرکات کشور ترخیص شدند که نسبت به مدت مشابه با رشد ۱۷ درصدی همراه بوده است.

روسیه در فهرست پنج کشور اول فروش کالا به ایران

امارات با فروش سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار، چین با یک میلیون و ۱۸۶ هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۴۲۲میلیون دلار، ترکیه با ۹۸۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار،هند با ۵۲۸ هزار تن به ارزش ۸ ۵۹میلیون دلار و روسیه با ۹۳۰هزار تن کالا به ارزش ۵۹۹ میلیون دلار،پنج کشور اول فروش کالا به ایران در این مدت چهار ماهه بودند.

بر اساس این گزارش، گندم معمولی، برنج سفید، گوشی تلفن همراه، ذرت دامی، دانه سویا، روغن آفتابگردان، شکرخام، کنجاله سویا، تراکتورهای جاده ای و کک های زغال سنگ ۱۰ قلم اول کالاهای وارده به کشور در چهار ماه اخیر بودند.

توافق ایران و روسیه برای جایگزین سوئیفت

مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران به اسپوتنیک گفت: تهران و مسکو سیستم مبادلات مالی جایگزین به جای سوئیفت پیشنهاد کردند و اکنون تقریبا به توافق خوبی در این زمینه رسیده‌ایم.

مهدی صفری افزود، قرار شد از کارت اعتباری میر روسیه در ایران استفاده شود و فکر می‌کنم (این کارت) به زودی فعال شود.
این مقام ایرانی توضیح داد، در حال حاضر هیچ بحثی درباره حفر کانال بین دریای خزر و خلیج فارس وجود ندارد.
صفری تاکید کرد، ایران برای ورود به بازار جهانی نفت مشتاق است و در صورت ورود به این بازار، توانایی فروش نفت به اندازه سهمش در اوپک دارد. حجم غلاتی که ایران می خواهد از روسیه وارد کند احتمالا به ۱۰ میلیون تن خواهد رسید.

مهدی صفری توضیح داد، در صورت تقویت گروه بریکس، دلار از معاملات حذف خواهد شد و امیدواریم ارز واحد پیشنهادی به زودی در سازمان شانگهای تصویب شود. توافقی میان تهران و مسکو برای انجام مبادلات تجاری با ارزهای ملی صورت گرفته است و بر این اساس، مقدار زیادی تجارت بر اساس اخبار غلات از روسیه وارد کرده‌ایم.

پورتال خدمات الکترونیکی

الگوی مصرف، اندازه بازار و فرصت های تجاری در کشور قزاقستان

الگوی مصرف، اندازه بازار و فرصت های تجاری در کشور قزاقستان

نویسندگان : دکتر سعید ملک الساداتی (عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد)- یاسر مهرآور

اطلاعات تکميلي

  • موضوع اولویت های همکاری اقتصادی

بروشور اقتصاد به زبان ساده ( شماره47-تیر 99 )

بروشور اقتصاد به زبان ساده ( شماره47-تیر 99 )

موضوع :اقتصاد دیجیتال

الویت های همکاری اقتصادی-تجاری با آلمان

الویت های همکاری اقتصادی-تجاری با آلمان

گزارش "الویت های همکاری اقتصادی-تجاری با آلمان" به درخواست معاونت اقتصادی اتاق در آذر­ماه 1394 تهیه گردید. این گزارش مبتنی بر چهار فصل می باشد. در فصل اول، نگاهی اجمالی به اقتصاد آلمان با توجه به شاخص های عمده اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش ها و . )، شاخص رقابت پذیری، و نکات برجسته این کشور بر اساس گزارش Scoreboard علم، تکنولوژی و صنعت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 2015 صورت گرفته است.
در فصل دوم، به بخش های اقتصادی دارای پتانسیل آلمان در سطح بین المللی، بر اساس شاخص مزیت رقابتی آشکار شده پرداخته شده است. این بخش ها شامل سفر، گردشگری و هتلداری، لجستیک و حمل و نقل، مخابرات، چاپ، هوافضا، تجارت الکترونیک، بازار خرده فروشی، تحقیق و توسعه، نانوتکنولوژی، فناوری های برهم زننده و نوآوری بوده است.
در فصل سوم، شرکت های بزرگ و مطرح در رتبه بندی شرکت های بزرگ دنیا از نظر ارزش بورسی و میزان فروش، بر اساس سایت های Fortune یا Forbes فهرست شده اند. در فصل آخر، ابتدا الویت های سرمایه گذاری ایران بر اساس فهرست وزارت سمت در شهریور 94 عنوان و سپس بخش­های مزیت دار آلمان بر اساس آنچه گفته شد استخراج گردیده است، سپس ترکیب الویت های کشور و مزیت های آلمان صورت گرفته و پیشنهاداتی عرضه شده است.

اطلاعات تکميلي

  • موضوع اولویت های همکاری اقتصادی

چکیده آمارهای اقتصادی(شماره 24)- تیر94

چکیده آمارهای اقتصادی(شماره 24)- تیر94

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا